Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Winterbedekking - Melkveehouderij

Bodembedekking hoogst in Veenregio
6/4/2020

Op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is het aandeel winterbedekking van het areaal cultuurgrond in 2018 iets lager dan in het jaar ervoor. Na een toename van het areaal grasland als gevolg van de hogere graslandeis (vanaf 2014) voor het gebruik van de derogatie, treedt in 2017 een stabilisatie op van de winterbedekking. Naast gras kunnen wintertarwe en luzerne ook winterbedekkers zijn.


Winterbedekking belangrijk tegen uitspoeling van nutriënten
Winterbedekking van de bodem is relevant voor het benutten van nutriënten die in de winterperiode beschikbaar zijn in de bodem. Hoe groter het percentage winterbedekking, hoe kleiner de kans op uitspoeling van nutriënten in de winter. Melkveebedrijven in de Veenregio hebben het hoogste aandeel winterbedekking (92%). Het aandeel winterbedekking is het laagst in de Lössregio (72%). Sinds 2006 de derogatie van kracht is, bestaat ook de verplichting na maisteelt op zand- of lössgrond een vanggewas te telen. Overigens zijn de vanggewassen en groenbemesters niet in de figuren opgenomen omdat de jaarlijkse Landbouwtelling daarover geen cijfers geeft. Verder is het bij derogatie vereiste minimumpercentage grasland van 70% in de periode 2006-2013, verhoogd naar 80% vanaf 2014. Beide maatregelen verklaren de stijging in het minimale (10-procentwaarde) en het gemiddelde aandeel winterbedekking in 2006 en 2014 in de Kleiregio. In de Zand- en Lössregio neemt als gevolg van de maatregelen het gemiddelde aandeel winterbedekking vanaf 2014 wel toe, echter het minimale aandeel winterbedekking niet. Voor een deel van melkveebedrijven is de verhoogde graslandeis reden om geen derogatie meer te gaan gebruiken.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven