Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Nitraat - Melkveehouderij

Dalende nitraatconcentratie op melkveebedrijven
8/21/2019
Sinds de eerste metingen in 1992, zijn in vrijwel alle regio’s de nitraatconcentraties in het uitspoelingswater op de melkveebedrijven in het Basismeetnet gedaald. Een uitzondering hierop vormt de Veenregio, waar de nitraatconcentratie constant laag is.

De grootste daling op de melkveebedrijven in de Zandregio vindt plaats in de jaren negentig. De laatste jaren daalt de nitraatconcentratie licht. In de Lössregio werden aanvankelijk de hoogste nitraatconcentraties gemeten maar vanaf 2008 zijn de nitraatconcentraties op melkveebedrijven in de Zand- en Lössregio van vergelijkbaar niveau.

In de Kleiregio is de nitraatconcentratie op melkveebedrijven gedaald tot en met 2013. De laatste jaren lijkt de nitraatconcentratie zich te stabiliseren rond circa 15 mg/l.

Door de daling in de Zandregio ligt de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater sinds 2011 onder de EU-norm van 50 mg/l, in de Kleiregio is dit vanaf 2005 het geval. In de Veenregio ligt de gemiddelde nitraatconcentratie op melkveebedrijven in alle jaren onder de EU-norm. In de Lössregio fluctueert de nitraatconcentratie sinds 2008 rond de EU-norm van 50 mg/l. Vanaf 2014 ligt de concentratie ook hier onder de 50 mg/l.
 


In de figuur zijn de nitraatconcentraties niet gecorrigeerd voor jaarlijkse verschillen in weer- en steekproefsamenstellingen. Als hiervoor wel wordt gecorrigeerd krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat alleen voor de Zand- en Kleiregio. De correctiemethode en de gecorrigeerde lijnen zijn beschreven op de RIVM-website.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden is te vinden op www.rivm.nl/lmm. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunt u zelf selecteren op lmm.rivm.nl.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven