Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Najaarsbeweiding - Melkveehouderij

Minder beweiding in het najaar dan in de zomer
6/4/2020

Op melkveebedrijven in de Zandregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) verschilt de beweiding in het najaar weinig van de beweiding in het voorjaar en de zomer. In de Veen- en Kleiregio verschilt de najaarsbeweiding wel structureel van de rest van de weideperiode en deze is in 2018 toegenomen. Ontwikkelingen in het percentage weide-uren in de periode mei-oktober zijn doorgaans ook terug te zien in het percentage weide-uren in de periode september-oktober. Echter, in 2018 stijgt het aantal weide-uren in het najaar, vooral in de Kleiregio.


Najaarsbeweiding in de Veen- en Kleiregio is structureel lager dan in de rest van de weideperiode, hoewel dat verschil de laatste jaren kleiner wordt. De draagkracht van de bodem onder invloed van regenval, en het optimaliseren van het voerrantsoen door bijvoeding op stal zijn bepalende factoren voor de keuze van de mate van beweiding in het najaar. In 2018 werden melkkoeien in de Klei- en Veenregio gemiddeld 24% van de in het najaar beschikbare weide-uren geweid. In de Zandregio is dit percentage lager (17%). Ondanks een afnemend aantal weide-uren in de periode mei-oktober 2018 op melkveebedrijven in de Kleiregio, nam de najaarsbeweiding op die bedrijven fors toe. Dit betekent dat in het voorjaar en de zomer minder geweid is dan een jaar eerder.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven