Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Najaarsbeweiding - Melkveehouderij

Minder beweiding in het najaar dan in de zomer
8/21/2019

Op melkveebedrijven in de Löss- en Zandregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) verschilt beweiding in het najaar weinig van beweiding in het voorjaar en de zomer. In de Veen- en Kleiregio verschilt de najaarsbeweiding wel structureel van de rest van de weideperiode en is deze in 2017 verder afgenomen. Ontwikkelingen in het percentage weide-uren in de periode mei-oktober zijn ook terug te zien in het percentage weide-uren in de periode september-oktober.


Beweiding in het najaar in de Veen- en Kleiregio is structureel lager dan in de rest van de weideperiode, hoewel dat verschil de laatste jaren kleiner wordt. De draagkracht van de bodem onder invloed van regenval, en het optimaliseren van het voerrantsoen door bijvoeding op stal zijn bepalende factoren voor de keuze van de mate van beweiding in het najaar. In 2017 werden melkkoeien in de Veenregio gemiddeld 22% van de in het najaar beschikbare weide-uren geweid. In de andere grondsoortregio’s (behalve de Lössregio) is dit percentage lager. Ondanks een toenemend aantal weide-uren in de periode mei-oktober 2017 op melkveebedrijven in de Kleiregio, nam de najaarsbeweiding op die bedrijven fors af. Dit betekent dat in het voorjaar en de zomer aanzienlijk meer geweid is dan een jaar eerder.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven