Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Fosfaatbemesting per ha - Melkveehouderij

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen 1991-2017
8/21/2019

Meer dan 95% van de fosfaatbemesting op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de melkveehouders nog een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest en overige organische meststoffen. Zowel de fosfaatbemesting met dierlijke mest als kunstmest neemt af in de periode 1991-2017.


Halvering van fosfaatgebruik in de Zandregio 
In 2017 gebruikten melkveehouders in de Zandregio gemiddeld 73 kg fosfaat via dierlijke mest, fosfaatkunstmest vrijwel niet meer(<1 kg per ha). Hun collega’s in de Kleiregio dienden iets meer fosfaat via dierlijke mest toe: gemiddeld 78 kg per ha. In de Lössregio steeg het fosfaatgebruik uit dierlijke mest, kunstmest en overige organische meststoffen het sterkst in het afgelopen jaar, in 2017 gemiddeld 8 kg meer dan in 2016. In 1991 werd op melkveebedrijven in de Zandregio in totaal nog 150 kg fosfaat per ha toegediend. Sindsdien is het totale fosfaatgebruik dus gehalveerd. De fosfaatbemesting per ha in de Klei- en Veenregio is ook gedaald, maar minder dan in de Zandregio.

 
Minimaal gebruik van kunstmestfosfaat 
In de periode 1991-2017 is het gebruik van kunstmestfosfaat sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is die afname goed zichtbaar. Dat stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel. Sinds 2014 is fosfaatkunstmestgebruik op bedrijven met derogatie niet meer toegestaan. Deze maatregel heeft het gebruik van fosfaatkunstmest op melkveebedrijven geminimaliseerd.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven