Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Veebezetting - Melkveehouderij

Veebezetting stijgt weer
7/24/2018

Op de melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is de veebezetting (fosfaat-gve per ha cultuurgrond) na een periode van daling (2002-2006) weer gestegen. In 2016 is de veebezetting het hoogst in de Zandregio (gemiddeld 2,5 gve/ha) en het laagst in de Veenregio (2,2 gve/ha). Door de jaren heen was de veebezetting in de Zandregio het hoogst. Vooral melkkoeien en jongvee, in mindere mate overige graasdieren en staldieren bepalen de veebezetting. Staldieren zoals vleesvarkens, die aan het begin van deze eeuw vooral op melkveebedrijven in de Zandregio nog wel aanwezig waren, zijn vrijwel verdwenen door de steeds verdergaande specialisatie.


Veebezetting bijna 20% boven niveau van 10 jaar geleden
Aan het begin van deze eeuw daalde de veebezetting per ha vooral als gevolg van de melkproductiestijging per dier. Bij een gelijkblijvend melkquotum zijn daardoor minder melkkoeien nodig om het quotum vol te melken. De laatste jaren neemt het aantal gve per hectare toe in alle regio's. Sinds 2015 ligt de veebezetting weer boven het niveau van 2001 en bijna 20% boven het niveau van 2006. Melkveebedrijven in de Lössregio zijn in vergelijking tot de andere regio’s meer geïntensiveerd (2,2 gve/ha in 2016 tegenover 1,8 gve/ha in 2006).


Melkkoeien goed voor 80% van de veebezetting
Melkveebedrijven in de Zandregio hebben in 2016 gemiddeld 2,0 melkkoe per hectare. In de andere grondsoortregio's is de veebezetting voor melkkoeien datzelfde jaar circa 1,8 melkkoe per hectare. De veebezetting voor jongvee in de Kleiregio en Veenregio is gemiddeld 0,4 gve/ha. In de beide andere regio's is dat bijna 0,5 gve/ha. Melkveebedrijven in de Zandregio zijn van oudsher duidelijk intensiever dan in de andere regio's. De Lössregio heeft een groter aantal stuks jongvee per melkkoe, waardoor het aantal melkkoeien kan toenemen. Op melkveebedrijven zijn de overige graasdieren en de staldieren van relatief gering belang in de veebezetting per ha.
 Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven