Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Gewasopbrengsten - Derogatiebedrijven

Lage gewasopbrengsten in 2018
9/8/2020
In 2018 was de drogestofopbrengst per hectare grasland op bedrijven in het derogatiemeetnet waarvoor gewasopbrengsten bepaald konden worden, gemiddeld 8.100 kg per hectare. In de periode vanaf 2006 was de drogestofopbrengst niet eerder zo laag. Bij snijmais werd in 2018 een drogestofopbrengst gerealiseerd van ruim 16.400 kg per hectare. De snijmaisopbrengst lag daarmee onder het opbrengstniveau van de afgelopen vier jaren.

Graslandopbrengst niet eerder zo laag als in 2018
De graslandopbrengst varieert tussen jaren en is mede afhankelijk van het weer. Op bedrijven in het derogatiemeetnet werd in 2018 gemiddeld een grasopbrengst van 8.100 kg droge stof per hectare gerealiseerd met 247 kg stikstof en 27 kg fosfor (= 62 kg fosfaat). Dit is de laagste grasopbrengst sinds 2006 (het startjaar van het derogatiemeetnet). Oorzaak hiervan zijn de zeer droge weeromstandigheden in het jaar 2018, waardoor de grasgroei stagneerde. In 2017 leverde een hectare grasland nog 10.000 kg droge stof op. De Lössregio realiseerde in 2018 de laagste graslandopbrengst met 7.000 kg drogestof per hectare, gevolgd door de Zandregio 230 met 7.500 kg droge stof. In de regio’s Zand 250, Veen en Klei was de grasopbrengst hoger met respectievelijk 8.300, 8.500 en 8.700 kg droge stof per hectare.
Ook snijmaisopbrengst in 2018 gedaald
Ook de snijmaisopbrengsten ondervonden hinder van de droge weersomstandigheden in 2018. Gemiddeld werd er ruim 16.400 kg droge stof van een hectare snijmais geoogst, wat minder is dan in de vier voorgaande jaren. In 2017 piekte de snijmaisopbrengst nog met 18.600 kg droge stof per hectare. Ook de stikstof- en fosforproductie waren relatief laag in 2018 met respectievelijk 185 en 29 kg (= 67 kg fosfaat) per hectare snijmais. De verschillen tussen regio’s in drogestofopbrengst van snijmais waren in 2018 groot. De laagste gemiddelde drogestofopbrengst werd gerealiseerd in de regio Zand 230 met bijna 15.300 kg per hectare. In deze regio is het effect van het droge weer relatief groot geweest. In 2018 werd in deze regio 3.600 kg droge stof minder van een hectare gehaald dan in het groeizame jaar 2017. Ook in de meeste andere grondsoortregio’s zijn de snijmaisopbrengsten gedaald ten opzichte van 2017, met als enige uitzondering de lössregio waar de gemiddelde opbrengsten in 2018 500 kg droge stof per hectare stegen. De hoogste drogestofopbrengst werd in 2018 gerealiseerd in de veenregio met 18.400 kg droge stof aan snijmais per hectare, gevolgd door de Lössregio met 17.800 kg droge stof per hectare.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven