Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bouwplan - Melkveehouderij

Bouwplan op melkveebedrijven bestaat niet alleen uit gras en snijmais
6/4/2020

De melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebben over de jaren heen een stabiel bouwplan. Naast een groot aandeel gras worden ook snijmais en soms marktbare gewassen (zoals aardappelen en suikerbieten) geteeld. In 2018 bestaat gemiddeld 84% van het areaal cultuurgrond uit grasland. Er zijn echter wel verschillen tussen de regio’s. De melkveebedrijven in de Veenregio hebben met ruim 90% het hoogste aandeel gras in het areaal cultuurgrond. Dat is iets hoger dan in de Kleiregio en duidelijk hoger dan in de Zandregio, waar het aandeel gras in de laatste jaren is gestegen naar circa 80%. Melkveebedrijven in de Lössregio hebben met 68% het laagste aandeel in 2018. Dat is 8 procentpunten hoger dan 15 jaar geleden.


Aandeel snijmais en marktbare gewassen daalt
Het aandeel snijmais op melkveebedrijven is in de Zandregio en Lössregio het hoogst (met bijna 20%), gevolgd door de Kleiregio met bijna 10%. In de Veenregio is de grondsoort vaak niet geschikt voor maisteelt en dat verklaart het lage aandeel snijmais in het bouwplan. Vooral in de Zandregio en Kleiregio is sinds 2014 een daling van het aandeel snijmais te zien. De reden daarvoor is de aanscherping van de voorwaarden van de derogatie (toestaan van een hogere bemesting met graasdierenmest dan de norm van 170 kg stikstof per ha). Vanaf 2014 is minimaal 80% grasland vereist om voor derogatie in aanmerking te komen, waardoor het aandeel grasland verder is toegenomen.

Melkveebedrijven in de Lössregio hebben met 12% het hoogste aandeel marktbare gewassen, maar melkveebedrijven in de Veenregio telen nauwelijks marktbare gewassen. In de Zand- en Kleiregio ligt het aandeel marktbare gewassen tussen 2% en 3% van het areaal cultuurgrond. In de periode 2001-2018 is in alle regio’s het aandeel marktbare gewassen op melkveebedrijven afgenomen.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven