Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Biologische teelt - Melkveehouderij

Groeiend aandeel biologische melkveebedrijven
6/4/2020
Van de melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, produceert slechts iets meer dan 3% biologisch. Wel is in alle grondsoortregio’s het aandeel biologische bedrijven in de periode 2001-2018 gestegen. De vraag naar biologische producten is groeiende en dat zorgt ervoor dat meer bedrijven met een gangbaar productiesysteem omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

Toenemend aandeel biologische productie
In 2018 is het aandeel biologische melkveebedrijven in de Zandregio 2,4% en in de Veenregio 4,4%. De Kleiregio en de Lössregio zitten ertussenin met een aandeel van respectievelijk 3,5% en 2,8%. Voor 2015 was het aandeel biologische melkveebedrijven het hoogst in de Lössregio. De koppositie is daarna overgenomen door de Veenregio.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven