Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Actuele ontwikkeling
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Inkomen uit bedrijf blijft nagenoeg gelijk
12/20/2021
In 2021 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje)* nagenoeg gelijk gebleven met ruim 300.000 euro. Wel vrezen ondernemers de toekomst in verband met verdere kostenstijgingen (Glastuinbouw Nederland, 2021)1  en onzekerheden omtrent het coronavirus. Ook dit jaar is de spreiding tussen bedrijven wederom groot. Dit jaar is het inkomen sterk afhankelijk van het type product en de afzetmarkt waar het bedrijf zich op focust en de energiepositie van het bedrijf.Forse toename in kosten en opbrengsten 
De opbrengsten per gemiddeld glasgroentebedrijf zijn sterk gestegen, vooral door gestegen prijzen van tomaten en een toename van de opbrengsten uit energieverkoop. Maar ook de kosten stegen sterk en zelfs iets meer dan de opbrengsten. Bijna alle kosten stegen in 2021: de financieringslasten onttrokken zich aan deze ontwikkeling want deze namen af. Vooral de energieprijzen lieten een stijgende lijn zien. In de eerste maanden van het jaar lagen de prijzen al hoger dan vorig jaar maar vooral vanaf de zomerperiode namen deze toe. Het is per bedrijf verschillend hoe deze prijzen doorwerken in de kosten op korte termijn. Bedrijven hebben namelijk verschillende bedrijfsinrichtingen en strategie├źn voor hun energie aan- en verkoop. Door een daling van het aantal bedrijven bij een (minimaal) gelijkblijvend areaal neemt de bedrijfsomvang al geruime tijd toe. Ook ten opzichte van 2020 steeg de gemiddelde bedrijfsomvang. Daarnaast maakt de vergelijking van de cijfers met het corona jaar de verschillen ten opzichte van vorig jaar groot.

Spreiding
Op 20% van de glasgroentebedrijven is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per oaje naar verwachting niet boven de 22.000 euro uitgekomen in 2021. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven op tot 422.000 euro of meer per oaje. Duidelijk is dat niet elk afzonderlijk bedrijf zich in het gemiddelde bedrijf zal herkennen. Wel is te zien dat het groene vlak een stuk naar beneden is opgeschoven en dat het gemiddelde hoog in het vlak is gesitueerd. Dit betekent dat een relatief klein deel van de bedrijven voor dit hoge gemiddelde zorgt.

Samenstelling gemiddeld bedrijf
De samenstelling van het gemiddelde bedrijf is door verschillende wegingsfactoren elk jaar anders. Daarnaast speelt de verandering van de bedrijfsomvang ook een rol in de absolute waarden en veranderingen in opbrengsten en kosten. Zo steeg het gemiddelde glasgroentebedrijf dit jaar met 5% in omvang. De kosten per vierkante meter hebben een andere ontwikkeling dan die van het gemiddeld bedrijf. Afhankelijk van het geteelde gewas, afzetkanaal en eigen bedrijfsomstandigheden zullen individuele ondernemers zich in dit gemiddelde bedrijf al dan niet in kunnen herkennen.

*Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje), waarmee het gekoppeld wordt aan de hoeveelheid ingezette arbeid en het dus beter over bedrijven heen vergelijkbaar is. Het aantal aje dat niet-betaalde arbeid levert, zijn veelal ondernemers en leden van de huishoudens. 1 aje is minimaal 2000 gewerkte uren. 1 persoon kan maximaal 1 aje zijn, dus ook als een persoon 2.500 uren heeft gewerkt.

1Glastuinbouw Nederland, Hoge energieprijzen zorgen bij helft van de glastuinbouwondernemers voor kostenstijging, 22 nov 2021, Jakoline van Straalen,


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven