Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in de winter lager door lagere melkopbrengsten
2/24/2021
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2021 uit op 15.700 euro. Dit saldo ligt in januari 12% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. De Nederlandse zuivelnoteringen waren medio april 2020 op hun dieptepunt maar hebben tot begin februari 2021 de teruggang grotendeels goedgemaakt (boter 91%, magere melkpoeder 75% en volle melkpoeder (>50%). 

De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) lag in mei 2020 voor het eerst onder de 33 euro. In de zomer steeg de melkprijs gestaag en kwam in december even boven de 35 euro uit. In januari 2021 daalde de melkprijs weer met 1 euro. Het saldo ligt in januari 17% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 12% onder het niveau van januari 2020. Dit komt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en lagere veeprijzen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 103 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.950 liter per koe per jaar.


De krachtvoerprijs ligt in januari 2021 bijna op het record hoge niveau van 2013 en is ruim 8% hoger dan in januari 2020. De maisprijs daalt licht. De prijs van hooi stijgt gestaag sinds augustus 2019.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam in eerste instantie vanaf december 2019 licht toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lag dan een jaar geleden. Vanaf april 2020 was het omgekeerd en lag de voerprijs hoger, de melkprijs lager en namen bovendien de veeprijzen af. Hiermee is het voortschrijdend saldo in januari 2021 verder verwijderd geraakt van het langjarig gemiddelde (-15%).

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De zuivelnoteringen over 2020 ontwikkelden zich divers. De boter- en volle melkpoederprijs lagen respectievelijk 15% en 6% lager dan het gemiddelde van 2019.. De notering van magere melkpoeder was 7% hoger grotendeels door de hogere prijs aan het begin van 2020. De prijzen daalden na half maart, onder invloed van de uitbraak van het coronavirus en de ingestelde lockdowns. Vanaf begin juli herstelden vooral de boter- en magere melkpoederprijs flink. Deze prijzen liggen begin februari 2021 weer rond het niveau van vlak voor de corona-uitbraak.
In 2020 lag de melkaanvoer 1,2% hoger dan in 2019. De Europese melkproductie lag over de eerste 11 maanden van 2020 1,7% hoger dan een jaar eerder.

Global Dairy Trade
In 2020 is deze index, onder andere door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14% gedaald. Vanaf half september vertoont de index weer een stijgende tendens en ligt begin februari 2021 9% boven het niveau van begin 2020 (en ruim een kwart boven het dieptepunt van begin mei).Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven