Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen gehalveerd door lagere eierprijzen
2/24/2021
Voor de leghennenbedrijven is het nieuwe jaar matig gestart. In januari kwam het saldo leghennen uit op 15.000 euro. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van januari vorig jaar door 11% lagere eierprijzen. Het saldo ligt daarmee duidelijk onder het langjarig gemiddelde en na aftrek van de overige kosten resteert een negatief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 55.000 scharrelhennen. De uitgangspunten zijn begin 2021 geactualiseerd.

Lagere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten zijn in januari 2021 12.000 euro lager dan dezelfde maand vorig jaar. Dit is het gevolg van 11% lagere eierprijzen in januari dat traditioneel een mindere maand is voor de afzet en prijzen van eieren. Het prijsniveau van scharreleieren lag in januari 8% onder het langjarig gemiddelde 2011-2020.
Begin dit jaar was de eierconsumptie redelijk gunstig, maar er is wel een tweedeling. De vraag naar tafeleieren is goed; met veel vraag naar eieren met sterren die in supermarkten worden verkocht. De prijsvorming daarvan is grotendeels gebaseerd volgens vaste afspraken. De afzet van gewone scharrel- en kooieieren naar de horeca en andere foodservicebedrijven is nog steeds zwak door coronamaatregelen. Ook de vraag van de verwerkende industrie naar eieren nam af door een lagere behoefte aan verwerkte producten en de voldoende grote voorraden.

De voerprijzen zijn sinds oktober gestegen door hogere prijzen voor de veevoergrondstoffen. Daardoor zijn de voerkosten 4.200 euro per bedrijf hoger ofwel 8% dan januari vorig jaar.Voortschrijdend saldo zakt snel naar het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo ligt in januari 2021 35.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Sinds het dieptepunt in mei 2019 was er een opgaande trend tot de piek in juli vorig jaar. Daarna daalde het voortschrijdend saldo snel door lagere saldi als gevolg van lagere eierprijzen. In januari ligt het voortschrijdend jaarsaldo per leghen per jaar 63 cent boven het langjarig gemiddelde van 4,14 euro.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven