Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Visserij in cijfers > Nieuws
         
Ook 2017 goed jaar voor de Nederlandse visserij

4/20/2018

Voor de Nederlandse zeevisserij is 2017 financieel opnieuw een positief jaar. Ook de mosselsector sluit het jaar positief af, met een verwacht nettoresultaat van 5 mln. euro. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van 2016 gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf de eeuwwisseling tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. De ontwikkeling van de pulstechniek, de lage olieprijzen en de hoge visprijzen zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Grote ontwikkelingen zoals de dreigende Brexit, de naderende aanlandplicht, de aanleg van grote windmolenparken en de dreigende intrekking van de ontheffing voor de pulsvisserij zijn potentiële bedreigingen voor de winstgevendheid van de sector in de komende periode.

Kottersector
Het opnieuw hoge nettoresultaat van de kottervisserij (ondanks het feit dat de aanvoer met 9.9 mln kg. daalde ten opzichte van 2016) is toe te wijzen aan een combinatie van hoge visprijzen en lage brandstofprijzen. De gemiddelde gasolieprijs bedroeg in 2017 0,39 eurocent per liter. De aanvoerprijzen van de schol en garnalen stegen in 2017 opnieuw. Met name de aanvoerprijs van garnalen lag op een hoog niveau: 7,45 euro per kilo. De aanvoerprijs van schol steeg van 1,68 euro per kilo naar 1,90 euro per kilo. De aanvoerprijs van tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro per kilo. Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de pulstechniek. In de kottervisserij waren in 2017 286 kotters actief, waarvan zo’n 80 schepen in 2017 gebruik maakten van de puls.

Mosselsector
Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van 4 miljoen euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers. Mede vanwege de TTX-crisis waren de inkomsten het laagst sinds 2011. In 2017 zijn de inkomsten gestegen naar ongeveer 50 miljoen euro (6% meer dan 2016), en zal het netto resultaat waarschijnlijk ook stijgen. De opbrengsten uit de verkoop van consumptiemosselen zijn goed voor meer dan 90% van de totale opbrengsten in de mosselsector. Met name (kleine) familiebedrijven die niet verticaal geïntegreerd zijn, komen steeds meer onder druk te staan. In periodes waarin mosselprijzen relatief hoog zijn, wordt door de handel bij voorkeur de mosselen afkomstig van de eigen mosselpercelen gekocht, waar in periodes met relatief lage mosselprijzen, mosselen meer gekocht worden van percelen van andere kwekers. De handel buiten de afslag om is in de afgelopen jaren toegenomen tot ruim eenderde van de totale aanvoer. Door de lagere productie in 2017 is de prijs van de consumptiemosselen wel flink gestegen van 0,83 euro/kg in 2016 naar 1,09 euro/kg in 2017. Een belangrijke reden voor de lagere productie was het verlies aan mosselen door stormen.

Brexit, windmolenparken, dreigende intrekking pulsontheffingen en aanlandplicht zijn een grote zorg voor de sector
Zoals hierboven bij de kottervisserij omschreven is er momenteel een veelheid aan ontwikkelingen gaande die door de sector als zeer bedreigend worden ervaren. De onderhandelingen inzake de Brexit zijn nog niet afgerond, waardoor het niet duidelijk is of de trawler- en kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Als de sector uit de Britse wateren geweerd zou worden, zou dat een intensievere inzet op het resterende gedeelte van de Noordzee betekenen. Een Noordzee die door de sector in toenemende mate met andere gebruikers gedeeld zal moeten worden. Wanneer de windmolenparken volgens de onlangs door de overheid gepresenteerde plannen gerealiseerd zullen gaan worden, zal dat voor de visserij een verlies van winstgevende visgronden betekenen. In januari 2018 stemde het Europees Parlement tegen de ontheffingen voor de pulsvisserij: afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen in de triloog (Europees Parlement, Europese Commissie en de Europese ministers), betekent dat mogelijk het einde voor de renderende pulsvisserij. De platvissector zal dan meteen veel kwetsbaar komen te staan ten opzichte van de gasolie- en visprijzen. De pulsvisserij is tevens een visserijmethode met relatief weinig bijvangst en biedt de vis een hogere overlevingskans dan bij andere trawlmethoden; een belangrijk voordeel wanneer in 2019 de aanlandplicht volledig ingevoerd zou worden. De aanlandplicht zal de kottersector bij volledige invoering naar verwachting 20 mln. euro tot 30 mln. euro per jaar gaan kosten.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Aanvoer en besomming
•      
•      
•      
•      

Arbeidsopbrengst
•      

Bedrijven en schepen
•      
•      

Energiegebruik en -kosten
•      
•      

Herpes en oesterboorder
•      

Kosten
•      
•      
•      
•      
•      

Leeftijd schepen
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Motorvermogen schepen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Overige kleine zeevisserij: Overige kleine zeevisserij stabiliseert

Netto resultaat
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      

Opvarenden
•      
•      
•      
•      

Demersale vissoorten
•      

Pelagische vissoorten
•      

Quotahuur
•      

Thuishavens
•      

Vaartuigen en aanvoer
•      
•      
•      
•      
•      

Vis- en schelpdieren
•      
•      

Inzet
•      

Subsidies
•      

Aanlandplicht
•      
Kottervisserij: AanlandplichtContactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Andere recente nieuwsberichten
9/24/2021:
9/11/2020:
4/6/2019:
4/20/2018:
4/1/2016:
12/12/2014:
12/10/2014:
12/10/2014:

Meer nieuws