Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Nieuws
         
Agro Vertrouwen is in het eerste kwartaal licht toegenomen

5/19/2021

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

In het eerste kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen nauwelijks toe. Feitelijk is er sprake van een stabilisatie. De verdere toename wordt geremd door de sector akkerbouw en de groep overige agrarische bedrijven, zoals de paarden-, schapen- en kalverhouderij. Bij deze groep bedrijven daalde het vertrouwen. Deze overige groep bedrijven worden niet getoond in de grafieken als aparte sector maar wel meegenomen in de totale Agro Vertrouwensindex. De vijf andere getoonde sectoren in deze meting laten een toename in vertrouwen zien. Per saldo stijgt de Agro Vertrouwensindex slechts met een half punt.

Grote verschillen in vertrouwen tussen sectoren
Bij de glastuinbouw en de varkenshouderij steeg het vertrouwen met ruim 9 punten. Maar ook melkveehouders en pluimveehouders zien het functioneren van hun bedrijf zonniger in. Beiden waren goed voor een stijging van 5 punten elk. Bij opengrondstuinders bleef de stijging beperkt tot 2 punten. In de akkerbouw nam de index met 1 punt af. Met deze wijzigingen zijn de verschillen in vertrouwen tussen de sectoren toegenomen.

De stemmingsindex, die de huidige situatie in een bedrijf laat zien, steeg overall met 2 punten terwijl de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar daalde met bijna 1 punt. Stemming en verwachting vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Deze enquête is in april 2021 uitgezet naar ondernemers.

Huidige situatie op het bedrijf licht verbeterd
De land- en tuinbouw stemmingsindex, die het gevoel van ondernemers over de huidige situatie op het bedrijf weerspiegelt, steeg 2 punten. Glastuinders waren in opperbeste stemming uitgedrukt in 15 punten bovenop de index. Ook varkenshouders zien de toekomst zonnig in, goed voor bijna 13 punten stijging op de index. Bij de andere sectoren was men iets minder enthousiast, maar met 8 punten zijn ook melkveehouders positiever geworden dan daarvoor. Pluimvee zit ook in de lift (+5 punten), en de index staat nu ruim 27 punten. Bij opengrondstuinders was er een beperkte groei van 2 punten te zien. Maar hier was de stemming al relatief goed. De stemmingsindex bij de akkerbouwers daalde echter met 3,3 punten en staat nu op 4 punten in dit eerste kwartaal. Overige bedrijven uit de agrarische sector, zoals (vlees)klaveren, schapen, paard- en ponybedrijven temperen ook hier de groei.

Aantal positief vooruitkijkende ondernemers groeit in de conjunctuurindex
Als boeren en tuinders wordt gevraagd vooruit te kijken naar de komende 12 maanden is men wederom positiever dan een kwartaal eerder. De index steeg met 5 punten. Maar de pessimisten blijven hier net in de meerderheid. De index staat nog op -2 punten maar is sinds het tweede kwartaal van 2017 niet zo hoog geweest. De conjunctuurindex nam vooral toe onder melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders. Bij deze drie sectoren nam de index met meer dan 10 punten toe. Ook hier dempen de niet getoonde overige landbouwbedrijven met bijvoorbeeld graasdieren, kalveren of paarden een verdere toename van de index.

Middellange termijn laat voorzichtigheid zien
Als naar de middellange termijn van het bedrijf wordt gevraagd (2 tot 3 jaar verder) zijn boeren en tuinders wat minder enthousiast dan over het hier en nu. De index daalde met 1 punt tot +4 punten; de optimisten wonnen het nipt van de pessimisten. Opvallend is dat bij alle getoonde sectoren de index individueel toeneemt, terwijl de totale land- en tuinbouwindex daalde. De curve wordt gedrukt door de geiten, schapen- en kalverhouders en andere overige landbouwbedrijven, die sterk negatief tegen de toekomst aankijken.

Daarnaast waren de veranderingen bij de belangrijke sectoren zoals de akkerbouwers en melkveehouders beperkt. Zo steeg de verwachting bij die eerste groep 1,1 punt en bij de melkveehouders met 2,3 punt. Ook hier toonden de varkenshouders en pluimveehouders zich positiever met een toename van resp. 7 en 6 punten. In de tuinbouw bleef men wat de toekomst betreft aan de voorzichtige kant met een stijging van 4 punten en de opengrondstuinbouw hield het bij een hogere index van 2 punten.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
11/11/2021:
8/26/2021:
5/19/2021:
2/10/2021:
11/6/2020:
7/27/2020:
5/11/2020:
3/3/2020:
11/25/2019:
8/27/2019:

Meer nieuws