Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Nieuws
         
Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013

11/25/2019

De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. De index daalde met 4,2 punten en staat nu op een kleine 6 punten. Hoewel niet eerder zo’n lage index gemeten is sinds de start in 2013, zijn nog altijd meer boeren en tuinders positief dan negatief gestemd.

Vooral melkveehouders en glastuinders waren negatiever dan een kwartaal geleden. Melkveehouders hadden nog niet eerder zo weinig vertrouwen in hun onderneming, al bleef de index net boven het nulpunt. Bij glastuinders is het vertrouwen, ondanks de daling, nog altijd goed te noemen. Pluimvee- en varkenshouders waren iets positiever dan een kwartaal geleden.

Stemming daalt 2,5 punt
De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 2,5 punten gedaald en staat nu op 16. Dit getal geeft de huidige stemming van de ondernemers weer. Alleen onder varkenshouders steeg de index met 14 punten ten opzichte van een kwartaal geleden. Bij akkerbouwers blijft de stemming gelijk en bij andere sectoren is er sprake van een relatief beperkte daling van 2 tot 6 punten.

Index verwachte economische situatie voor het eerst negatief 
De index over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf daalde voor het eerst sinds het begin van de metingen (begin 2013) onder het nulpunt. Meer ondernemers oordelen negatief over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar dan positief. De index daalde opnieuw met 6 punten en staat na het derde kwartaal op -3 punten. Varkenshouders, melkveehouders en glastuinders werden een stuk negatiever over de middellange termijn. Voor deze drie sectoren daalde de index tussen de 10 en 12 punten. Ook akkerbouwers waren somberder (-4 punten). Pluimveehouders waren, na een sterke daling bij de vorige meting, weer iets positiever (+5 punten). Opengrondstuinders hadden een nagenoeg gelijke mening over de middellange termijnverwachting voor hun bedrijf.

Land- en tuinbouw genuanceerd over ambitie klimaatneutrale economie 2050 
Elk jaar wordt, in het derde kwartaal, één extra vraag gesteld in de enquête voor de Agro Vertrouwensindex. Dit jaar was de stelling:

“De EU en Nederland willen een klimaatneutrale economie in 2050. Dit biedt mijn bedrijf kansen.”

Uiteraard is 2050 nog ver weg maar uit de antwoorden van ondernemers blijkt dat genuanceerd over deze stelling wordt gedacht. Zo’n 39% ziet belemmeringen voor hun bedrijf bij het toewerken naar een klimaatneutrale economie. Ruim 33% van de ondernemers staat neutraal tegenover de stelling en 28% van de bedrijven ziet juist ook kansen. Hiervan ziet slechts 9% van de ondernemers veel kansen tegen 19% die beperkt kansen ziet. Het percentage ondernemers dat veel belemmeringen en beperkt belemmeringen ziet is bijna even groot. De resultaten per sector leest u hier

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
11/11/2021:
8/26/2021:
5/19/2021:
2/10/2021:
11/6/2020:
7/27/2020:
5/11/2020:
3/3/2020:
11/25/2019:
8/27/2019:

Meer nieuws