Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Nieuws
         
Agro Vertrouwensindex op laagste niveau in drie jaar

8/27/2019

De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 5 punten gedaald naar 10 punten. Zo’n sterke daling kwam begin 2016 voor het laatst voor. Vooral varkenshouders, vollegrondstuinders en melkveehouders waren negatiever dan een kwartaal geleden. Alleen de glastuinbouwers hadden iets meer vertrouwen in hun onderneming dan in het eerste kwartaal van 2019.

De agrovertrouwensindex wordt samengesteld uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op land- en tuinbouwbedrijven weergeeft en de index die de economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar kwantificeert.

Stemming onder land- en tuinbouwondernemers daalt 4 punten
De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 met bijna 4 punten gedaald en staat nu op 18,5 punten. Deze index geeft de huidige stemming op het bedrijf weer. Vooral akkerbouwers zijn minder positief dan in het eerste kwartaal van 2019. De index daalde hier 12 punten. Onder vollegrondstuinders en melkveehouders daalde de stemmingsindex met 8 punten. Ook de varkenshouders waren minder tevreden (-5 punten). De glastuinders en pluimveehouders waren iets positiever en hebben momenteel de hoogste stemmingsindex.

Verwachte economische situatie over 2 à 3 jaar bijna op dieptepunt
Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf zijn boeren en tuinders sterker verdeeld dan een kwartaal geleden. De index daalde met 6 punten en staat nu net boven de 2 punten. De index komt hiermee dicht bij het nulpunt. Dat geeft aan dat evenveel ondernemers positief zijn over hun bedrijfsvoering voor over 2 à 3 jaar als negatief.

De index voor de middellange termijn was alleen in het laatste kwartaal van 2014 lager. Vooral varkenshouders zijn negatiever geworden; opvallend, want zij waren in het eerste kwartaal van 2019 nog sterk positief over hun middellange termijn situatie. Ook pluimveehouders waren sterk negatiever. In deze sector zijn er nu meer ondernemers negatief dan positief over hun bedrijfssituatie op middellange termijn. Ook voor opengrondstuinbouw en melkveehouders daalde de index. Glastuinders en akkerbouwers zijn positiever dan een kwartaal geleden.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
11/11/2021:
8/26/2021:
5/19/2021:
2/10/2021:
11/6/2020:
7/27/2020:
5/11/2020:
3/3/2020:
11/25/2019:
8/27/2019:

Meer nieuws