Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomen land- en tuinbouw licht gestegen bij grote verschillen tussen bedrijfstypen

12/16/2019

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw is voor 2019 geraamd op 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzichte van 2018. Het inkomen is ook hoger dan het meerjarig gemiddelde van 52.000 euro over de periode 2014-2018. De stijging komt voornamelijk voor rekening van de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw. Varkenshouders profiteren, na een teleurstellend 2018, van fors hogere prijzen van biggen en vleesvarkens. De inkomens op varkensbedrijven komen hierdoor uit op een historisch hoog niveau. Melkveehouders zien hun inkomen dit jaar licht dalen door met name hogere kosten van veevoer, gebouwen en machines. Voor akkerbouwers wordt voor het oogstjaar 2019 een inkomen geraamd van de helft van vorig jaar. Dit is het gevolg van een lager prijsniveau van de meeste gewassen en licht gestegen kosten. Hierbij zij aangetekend dat 2018 als gevolg van de droogte een bovengemiddeld goed inkomensjaar was met grote regionale verschillen. In de glastuinbouw stijgen zowel op de glasgroente- als de snijbloemenbedrijven de inkomens door een herstel van de tomaten- en paprikaprijzen, hogere prijzen van snijbloemen en gedaalde energiekosten. Telers van pot- en perkplanten zien hun inkomen dalen door lagere opbrengsten bij hogere kosten. Binnen de land- en tuinbouw zijn er ieder jaar grote inkomensverschillen per bedrijf, zowel tussen als binnen bedrijfstypen.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Omzet perkplanten flink gedaald
•      
•      
•      
•      
•      

Kosten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Hogere totale kosten behalve van energie
•      
Snijbloementeelt: Kosten energie sterk gedaald
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Aantal bedrijven en areaal stijgen
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens daalt
•      
•      

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
•      
•      
•      
Glasgroententeelt: Onregelmatig productieseizoen
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie stijgt verder
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Omgaan met zomerklimaat cruciaal
•      
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
Glasgroententeelt: Opbrengst per m2 gestegen
•      

Resultaat
•      

Branchegegevens export
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
9/11/2020:
9/10/2020:
9/10/2020:
9/9/2020:
9/8/2020:
8/26/2020:
8/19/2020:
8/17/2020:
7/29/2020:
7/27/2020:

Meer nieuws