Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Kosten en opbrengsten veehouderij stijgen verder

27-9-2022

In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van augustus. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, een belangrijke exporteur van granen, nog steeds voor fors hogere voerprijzen in vergelijking met een jaar eerder. Aan de opbrengstenzijde werden echter ook aanmerkelijk hogere prijzen voor melk, scharreleieren, vleeskuikens en in mindere mate vleesvarkens en slachtzeugen gerapporteerd.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in augustus 2022 uit op 32.600 euro. Het saldo lag hiermee 87% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 85% boven het langjarig gemiddelde van deze maand. De melkprijs is van nog geen 35 euro begin 2021 gestegen naar 60 euro per 100 kg in augustus 2022. Daar staat tegenover dat de toegerekende kosten in augustus ook niet eerder zo hoog waren: deze lagen 45% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001.

Het saldo leghennen kwam in augustus 2022 uit op ruim 33.000 euro per bedrijf, 34.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de gunstige prijs van scharreleieren, die 70% boven het prijsniveau lag van augustus 2021. De contractprijs van vleeskuikens lag in augustus 38% hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het saldo vleeskuikens steeg, mede als gevolg van de hogere contractprijs, naar 35.900 euro per bedrijf. Het saldo lag hiermee 17% boven het langjarig gemiddelde over 2012-2021.

Het saldo vleesvarkens lag in augustus, voor de eerste keer in 2022, hoger dan dezelfde maand in 2021. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg het saldo met 4.400 euro tot 16.700 euro. Zowel de opbrengsten als de kosten lagen in augustus flink hoger dan een jaar eerder. De opbrengsten stegen echter sneller dankzij een opleving van de prijs van vleesvarkens in augustus 2022, naar gemiddeld 1,88 euro per kg in augustus. Toch lag in augustus het voortschrijdend jaarsaldo 40 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 70 euro per vleesvarken per jaar.

In augustus 2022 lag het saldo van de zeugenhouderij 5.100 euro hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Dit doordat de opbrengsten meer zijn gestegen dan de kosten. Het saldo van 9.000 euro lag nog wel bijna 70% onder het langjarig gemiddelde van 2012-2021. In navolging van de hogere vleesvarkensprijs was ook de prijs van slachtzeugen in augustus hoger dan het voorgaande jaar en lag deze 11% boven het langjarig gemiddelde. In augustus is het voortschrijdend jaarsaldo van de zeugenhouderij uitgekomen op slechts 34 euro per zeug negatief, tegen een langjarig gemiddelde van 504 euro per zeug.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Andere recente nieuwsberichten
31-5-2023:
30-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
8-5-2023:
13-4-2023:
29-3-2023:
29-3-2023:
14-3-2023:

Meer nieuws