Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomen land- en tuinbouw gedaald, wel grote verschillen tussen bedrijfstypen

17-12-2020

In een jaar dat in het teken staat van corona is het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 20.000 euro ten opzichte van het goede landbouwjaar 2019, ondanks de coronasteunmaatregelen van de overheid. Het inkomen is ook lager dan het meerjarig gemiddelde van 59.000 euro over de periode 2015-2019. De gemiddelde opbrengsten per bedrijf voor de totale land- en tuinbouw nemen met 2% af, voornamelijk door vraaguitval als gevolg van de coronapandemie. De betaalde kosten en afschrijvingen stijgen in 2020 met gemiddeld 3%, vooral door groei van de bedrijfsomvang.

Tussen, en ook binnen, de bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de inkomensverschillen ieder jaar groot. Varkenshouders zien hun inkomen, na een historisch hoog niveau in 2019, in 2020 in het rood belanden. Dit komt zowel door hogere kosten door toename van de bedrijfsomvang als door lagere prijzen van biggen en vleesvarkens door de wereldwijde coronapandemie en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Akkerbouwers kampen met lagere prijzen van aardappelen, waardoor hun inkomens teruglopen. Ook melkveehouders zien hun inkomen dalen door een lagere melkprijs en hogere voerkosten. Vleeskuikenhouders zien door de tijdelijke sluitingen van foodservicebedrijven in binnen- en buitenland hun omzet afnemen en daardoor het inkomen in 2020 flink dalen. In de glastuinbouw dalen zowel in de glasgroente- als snijbloementeelt de inkomens. In de glasgroentesector stijgen de kosten harder dan de opbrengsten. Voor de snijbloementeelt is de omzet van snijbloemen nog altijd minder na afkondiging van lockdownmaatregelen dit voorjaar in diverse landen. Het inkomen op pot- en perkplantenbedrijven wordt hoger geraamd dan in 2019. Weliswaar dalen de opbrengsten door vraaguitval vanwege corona maar de kosten zijn nog sterker gedaald, met name voor uitgangsmateriaal en inkoop van energie. Ook boomkwekers, fruittelers, vollegrondsgroentetelers en melkgeitenhouders zien naar verwachting hun inkomen stijgen in 2020 door betere prijsvorming van de producten.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen gekelderd door hogere kosten
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten stijgen

Kosten
•      
•      
•      
•      
Fruitteelt: Kosten stijgen fors
•      
Glasgroententeelt: Forse stijging energiekosten
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Hogere totale kosten vooral van energie
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      
Zeugenhouderij: Hoger saldo zeugen

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
Akkerbouw: Topoogst
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie iets hoger
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Onzekere marktstemming en hogere kosten
•      
Snijbloementeelt: Energie, energie energie
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
31-5-2023:
30-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
8-5-2023:
13-4-2023:
29-3-2023:
29-3-2023:
14-3-2023:

Meer nieuws