Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Kritieke melkprijs tussen 2014 en 2018 gedaald voor gangbare melkveebedrijven, maar blijft hoog

9/10/2020

De kritieke melkprijs (lange en korte termijn) is tussen 2014 en 2018 voor de gangbare melkveebedrijven per saldo gedaald en daarmee lijkt de concurrentiekracht van de gangbare melkveehouderij te zijn toegenomen. De biologische bedrijven hebben hun kritieke melkprijzen voor de lange en korte termijn wel zien toenemen ondanks een forsere schaalvergroting dan die bij de gangbare collega’s. Grotere schommelingen in de melkprijs vragen van ondernemers dat ze beter inzicht hebben in waar kritieke grenzen liggen. De kritieke melkprijskengetallen voor de korte termijn en de lange termijn kunnen daarbij helpen. De kritieke melkprijs geeft informatie over de melkprijs die je als melkveehouder nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden. In de kritieke melkprijs op de lange termijn zijn alle betaalde kosten verwerkt, de aflossingen en de gezinsbestedingen. Inkomen van buiten het bedrijf en GLB-toeslagen worden hier niet meegenomen. De korte termijn kritieke melkprijs is meer gericht op het in beeld brengen van de laagste melkprijs die je gedurende een relatief korte periode kunt overleven. Hier wordt bijvoorbeeld gerekend met lagere gezinsbestedingen en wordt de GLB-toeslag en de inkomsten van buiten het bedrijf wel meegenomen.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Kritieke melkprijs
•      

Kostprijs
•      Contactpersoon
Alfons Beldman
0320-293540
 

Andere recente nieuwsberichten
4/6/2021:
2/24/2021:
2/24/2021:
2/24/2021:
2/22/2021:
2/18/2021:
2/18/2021:
2/10/2021:
2/4/2021:
1/28/2021:

Meer nieuws