Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Barometer duurzame landbouw Noord-Brabant

2/12/2020

Wageningen Economic Research heeft de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. De zogenaamde Barometer Duurzame Landbouw gaat daarbij in op vier thema’s: de structuur van de sector, mensen, milieu en economie. De Barometer Duurzame Landbouw geeft een beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia en vergelijkt Noord-Brabant met Nederland als geheel. Hiermee ontstaat een beeld van de sterke en zwakke punten van de Brabantse landbouw. Hier wordt nadrukkelijk geen waardeoordeel aan verbonden.
In het Brabantse bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd samen met de Brabantse samenleving een visie op de landbouw te gaan formuleren in het perspectief van 2030.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Noord-Brabant
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Andere recente nieuwsberichten
1/7/2021:
12/21/2020:
12/21/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/14/2020:
12/10/2020:
11/25/2020:

Meer nieuws