Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Toename aandeel huishoudens onder lage inkomensgrens vooral in veehouderij

12/16/2019

Het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens nam in 2018 toe ten opzichte van 2017 tot 38%. De varkenshouderij kende het hoogste aandeel huishoudens onder deze grens als gevolg van de lage opbrengsten in 2018. Ook in de akkerbouw en de melkveehouderij bleef meer dan een derde van de bedrijven onder de lage inkomensgrens steken. In de melkveehouderij was de lagere melkprijs hiervan de oorzaak. In de akkerbouw was het gemiddelde inkomen hoog, maar kampten de bedrijven die geen mogelijkheden hadden om te beregenen tijdens het droge jaar 2018 met lage inkomens. Op kleinere bedrijven lag het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens fors hoger dan op grotere bedrijven.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Lage-inkomensproblematiek
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:
4/30/2020:
4/29/2020:
4/24/2020:
4/24/2020:

Meer nieuws