Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven neemt af

10/26/2018

De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt in het derde kwartaal 2018 uit op 4.100 euro. Dit is een daling van 3.300 euro ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is vooral te wijten aan een dalende melkopbrengst. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd, minder geld geleend en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau. De aanhoudende droogte zal invloed hebben op de veevoerwinning dit jaar. Toch is de invloed op de liquiditeitspositie vooralsnog beperkt. In de winter en het vroege voorjaar zal blijken of er een krapte aan ruwvoer op zal treden en in hoeverre dit kosten met zich meebrengt in de vorm van ruw- en krachtvoeraankopen.

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het derde kwartaal van 2018 met 7.500 euro verslechterd ten opzichte van het tweede kwartaal, en kwam eind september uit op 11.400 euro. Eind november 2017 piekte deze nog met gemiddeld bijna 50.000 euro. De gestegen kosten van voer en mestafzet en gedaalde opbrengsten voor vleesvarkens en biggen zijn de belangrijkste oorzaken. Vooral zeugenbedrijven zagen hun rekening-courantpositie dalen als gevolg van lagere biggenprijzen. Vleesvarkenshouders hebben dankzij de goedkopere biggen wel lagere uitgaven waardoor een deel van de eveneens gedaalde opbrengsten is ingelopen. Daardoor zien we in het 3e kwartaal een tegengestelde liquiditeitsontwikkeling op zeugen- en vleesvarkensbedrijven. We verwachten voor het vierde kwartaal van 2018 dat opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen laag blijven. De biggenprijzen hebben hun bodem voorlopig wel bereikt. De vleesvarkensprijzen trekken voorlopig niet aan omdat er veel aanbod is van varkensvlees in de EU.

De rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven laat het derde kwartaal een daling zien van bijna 19.000 euro tot een niveau van ruim 4.000 euro gemiddeld. Ook het derde kwartaal van 2017 kende een forse teruggang in liquiditeit: bijna 16.000 euro. Traditioneel is dit de periode op akkerbouwbedrijven waarin uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. De financiële opbrengsten voor gewassen zullen dit jaar als gevolg van de droogte zeer sterk uiteenlopen tussen bedrijven. De richting waarin de gemiddelde liquiditeit zich zal ontwikkelen is daardoor erg onzeker.

De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Varkenshouderij en Akkerbouw.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
6/27/2019:
6/27/2019:
6/26/2019:
5/29/2019:
5/28/2019:
5/22/2019:
5/9/2019:
5/8/2019:
5/8/2019:
4/30/2019:

Meer nieuws