Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Veehouderij boekt wisselende resultaten

9/24/2018

In de eerste maanden van 2018 stond het saldo van de melkveehouderij onder druk door een dalende melkprijs. Maar vanaf juni is de melkprijs gestegen. In augustus is het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf uitgekomen op 15.700 euro, wat overeenkomt met het meerjaarsgemiddelde van deze maand. Door de droogte in de zomer lopen de veevoerkosten op. De resultaten van de varkenshouderij vertonen een wisselend beeld. Zo kampt de zeugenhouderij in augustus met 40% lagere opbrengsten en 7% hogere voerkosten dan vorig jaar. Hierdoor is het saldo gedaald naar 3.800 euro per bedrijf, amper voldoende om de toegerekende kosten goed te maken. De lagere biggenprijzen zorgen ervoor dat het maandsaldo van de vleesvarkenshouderij 800 euro hoger is uitgekomen dan vorig jaar augustus. Ook de resultaten van de pluimveehouderij lopen uiteen. Na het gunstige eerste kwartaal is het saldo van de leghennenhouderij flink gedaald: in augustus 24.000 euro lager dan vorig jaar. Dit komt hoofdzakelijk doordat de eierprijs in augustus de helft lager is dan begin dit jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire en de seizoensmatige daling in de zomer. Het saldo vleeskuikens was in augustus weliswaar 1.400 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar, maar daarmee nog niet op het langjarig gemiddelde van deze maand.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
Leghennenhouderij: Saldo leghennen iets lager
•      
•      
•      
Vleesvarkenshouderij: Hoger saldo vleesvarkens in mei
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
6/27/2019:
6/27/2019:
6/26/2019:
5/29/2019:
5/28/2019:
5/22/2019:
5/9/2019:
5/8/2019:
5/8/2019:
4/30/2019:

Meer nieuws