BINternet, land- en tuinbouw
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Balans, per einde boekjaar - Vleeskalverbedrijven (op contractbasis)
De balans bevat de bezittingen en schulden van zowel het bedrijf als van privé. Alle activa zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Deze verkorte tabel is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven waar de groep is samengesteld uit zowel bedrijven met een uitgebreide vastlegging (MVO-variant) als met een beperkte vastlegging (EU-variant). Bij die bedrijven in de EU-variant is minder informatie beschikbaar, waardoor de balans verkort wordt weergegeven. De privé-activa (o.a. de woning) zijn normatief ingerekend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Aantal steekproefbedrijven
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
34
29
26
Collapse
Debet
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde debet
euro
 
1.706.000
1.700.200
1.519.100
   
Grond
euro
 
526.700
602.500
515.500
   
Cultuurtechnische verbeteringen
euro
 
700
700
700
   
Gebouwen
euro
 
641.500
609.600
521.600
   
Immateriele activa
euro
 
2.800
5.600
5.300
   
Machines en werktuigen
euro
 
161.800
135.500
130.600
   
Omlopend kapitaal
euro
 
120.100
93.000
94.400
   
Dieren
euro
 
2.300
3.400
1.100
   
Prive-activa
euro
 
250.000
250.000
250.000
Collapse
Credit
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal waarde credit
euro
 
1.706.000
1.700.200
1.519.100
   
Langlopende schulden
euro
 
725.000
776.300
644.700
   
Kortlopende schulden
euro
 
65.900
32.600
28.900
   
Voorzieningen
euro
 
800
1.600
1.500
   
Eigen vermogen
euro
 
914.300
889.700
844.000
Collapse
Solvabiliteit
 
 
 
 
 
  
Solvabiliteit
%
 
54
52
56