Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - 2022R
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheidMelkveebedrijvenBiologische melkveebedrijven
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
13.570
540
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
467
414
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
60,3
78,4
  
Melkkoeien
aantal
110,7
90,2
  
Vleesvarkens
aantal
3
12
  
Fokzeugen
aantal
0
1
  
Leghennen
aantal
0
100
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
482
439
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
63,6
91,9
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,66
1,69
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
112,8
92,5
  
Vleesvarkens
aantal
5
0
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
704.500
530.500
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
514.100
412.400
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
190.300
118.000
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.300
800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
191.600
118.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
115.400
70.300
  
Totaal inkomen
euro
202.900
 
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
704.500
530.500
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
633.200
521.000
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
489.400
388.100
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
143.700
132.900
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
71.300
9.500
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
111
102