Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - 2022R
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheidTotaal land- en tuinbouwZetmeelaardappelbedrijven
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
41.840
790
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
598
238
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
41,6
77,7
  
Melkkoeien
aantal
37,5
0
  
Melkgeiten
aantal
12
 
  
Vleesvarkens
aantal
123
2
  
Fokzeugen
aantal
19
0
  
Leghennen
aantal
800
0
  
Vleeskuikens
aantal
1.100
0
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
607
255
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
42,9
83,3
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,48
1,23
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
38,6
0
  
Melkgeiten
aantal
9
0
  
Vleesvarkens
aantal
150
0
  
Fokzeugen
aantal
22
0
  
Leghennen
aantal
900
200
  
Vleeskuikens
aantal
1.100
0
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
854.300
448.700
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
706.400
355.300
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
147.900
93.400
  
Buitengewone baten en lasten
euro
700
6.700
  
Inkomen uit bedrijf
euro
148.600
100.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
100.100
81.200
  
Totaal inkomen
euro
164.400
142.800
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
854.300
448.700
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
812.200
446.700
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
688.200
338.000
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
124.100
108.700
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
42.100
2.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
105
100