Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

  
  
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskuikenbedrijven

Alle bedragen in de tabel zijn bij werkelijke BTW situatie van de opgenomen bedrijven en zijn dus een mix van inclusief en exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2017201620152014
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.426.400
1.471.100
1.695.200
1.756.500
  Expand
Akkerbouw
euro
3.300
3.500
34.800
27.400
  Expand
Groenten
euro
400
500
100
7.600
  Expand
Overig tuinbouw
euro
300
300
500
900
  Expand
Rundveehouderij
euro
6.900
3.200
3.600
3.100
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.335.000
1.384.900
1.590.100
1.667.500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
80.400
78.700
66.100
50.100
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.330.800
1.331.400
1.570.400
1.640.400
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.030.100
1.031.900
1.229.400
1.297.000
  Expand
Energie
euro
44.700
44.500
55.400
54.900
   
Immateriele activa
euro
1.300
1.300
5.400
5.800
  Expand
Materiele activa
euro
131.600
131.000
142.100
141.900
   
Betaalde arbeid
euro
54.600
53.000
54.600
54.300
   
Werk door derden
euro
2.400
2.300
3.400
5.100
  Expand
Financieringslasten
euro
23.700
25.200
34.700
42.300
   
Algemene kosten
euro
42.400
42.100
45.500
39.000
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
95.600
139.700
124.900
116.100
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-200
-200
2.600
600
  
Inkomen uit bedrijf
euro
95.400
139.500
127.500
116.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
85.000
124.200
106.500
99.000
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
24.800
16.900
20.700