Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

  
  
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskuikenbedrijven

Alle bedragen in de tabel zijn bij werkelijke BTW situatie van de opgenomen bedrijven en zijn dus een mix van inclusief en exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2016201520142013
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.634.400
1.702.800
1.756.500
1.649.500
  Expand
Akkerbouw
euro
34.400
34.600
27.400
36.100
  Expand
Groenten
euro
100
100
7.600
6.100
  Expand
Overig tuinbouw
euro
800
700
900
500
  Expand
Rundveehouderij
euro
3.100
3.600
3.100
3.300
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.527.700
1.598.300
1.667.500
1.558.900
  Expand
Overige opbrengsten
euro
68.300
65.500
50.100
44.600
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.523.200
1.572.800
1.640.400
1.613.200
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.185.800
1.231.500
1.297.000
1.295.500
  Expand
Energie
euro
52.300
55.700
54.900
54.000
   
Immateriele activa
euro
5.000
5.500
5.800
1.400
  Expand
Materiele activa
euro
145.100
143.000
141.900
134.100
   
Betaalde arbeid
euro
53.700
53.400
54.300
48.000
   
Werk door derden
euro
3.200
3.400
5.100
4.300
  Expand
Financieringslasten
euro
31.100
34.700
42.300
39.100
   
Algemene kosten
euro
46.900
45.700
39.000
36.700
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
111.200
130.000
116.100
36.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.300
2.600
600
1.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
113.600
132.600
116.700
37.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
93.800
109.200
99.000
30.200
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
16.700
20.700
7.300