Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Hogere consumentenprijzen voor eieren
18-10-2017

De consumentenprijs voor eieren is in de zomermaanden gestegen. De producentenprijs is in dezelfde periode min of meer gelijk gebleven. De prijzen af boerderij lieten echter een forse daling zien. Deze daling is volgens het bekende seizoenspatroon met lagere eierprijzen in de periode na Pasen. De gevolgen van de fipronilaffaire die eind juli aan het licht kwam, zijn hierin nog niet zichtbaar. Door de maatregelen is de prijs af boerderij in augustus snel gestegen. 


Prijsontwikkeling
De consumentenprijs voor eieren is deze zomerperiode gestegen. In juli was de index 116. Dat is duidelijk hoger dan de index in bijvoorbeeld april (108). De supermarkten rekenen hogere prijzen voor dezelfde eieren. De producentenprijs is in de maanden mei, juni en juli weinig veranderd. De pakstations verkopen eieren voor dezelfde prijs aan de supermarkten. 

De prijzen af boerderij zijn vanaf mei fors gedaald: de index was in juli 114 punten, tegen 135 in april. Deze daling is volgens het bekende seizoenspatroon met lagere prijzen in het voorjaar in de periode na Pasen. Omdat Pasen dit jaar laat viel kwam de daling later dan in voorgaande jaren.

Deze rapportageperiode loopt tot en met juli. De fipronilaffaire had grote invloed op de eierprijzen vanaf de laatste week van juli. De effecten komen dus nog niet naar voren. In de maand augustus werd het aanbod van eieren verminderd door het vernietigen van eieren, het ruien van hennen en het vroegtijdig doden van hennen. Hierdoor steeg de prijs van eieren af boerderij in korte tijd met meer dan 20%.
 
Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten.
In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta's en bakkerijen belangrijke afnemers zijn. 

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon herkenbaar in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline. Indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven