Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Winkelprijs eieren iets gedaald
De consumentenprijs voor eieren is de maanden maart en april iets gedaald. De producentenprijs is de maand april duidelijk gestegen. Ook de prijzen af boerderij zijn in maart en april gestegen. Deze stijging is volgens het bekende seizoenspatroon met hogere prijzen in de periode voorafgaand aan Pasen.   


Prijsontwikkeling
De consumentenprijs voor eieren is de maanden maart en april iets gedaald. In maart en april was de index 109 en 108, terwijl deze in februari nog 110 was. Eigenlijk komt de index weer op het niveau van najaar 2016 en was er een tijdelijke verhoging van de consumentenprijs in december en de eerste maanden van 2017. 

De producentenprijs is in april duidelijk gestegen. In maart en april was de index 97 en 99. Ze volgen de hogere inkoopprijzen voor de pakstations.
De prijzen af boerderij zijn in maart en april fors gestegen. In april was de index 134. Deze stijging is volgens het bekende seizoenspatroon met hogere prijzen in het voorjaar in de periode voorafgaand aan Pasen. Omdat Pasen dit jaar laat valt zijn de franco boerderijprijzen pas in maart en april gaan stijgen. De vogelgriepuitbraken van eind 2016 hebben weinig invloed gehad op de prijsvorming van eieren. De export richt zich vooral op Duitsland en daar waren geen belemmeringen als gevolg van de vogelgriep. Inmiddels is midden mei Nederland weer vrij van vogelgriep en zijn ook de belemmeringen bij export naar derde landen grotendeels opgeheven. 

 
Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten.
In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta's en bakkerijen belangrijke afnemers zijn. 

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon herkenbaar in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline. Indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven