Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijs pluimveehouders omhoog, consumentenprijs constant
15-3-2017

De prijs van eieren af boerderij is in de laatste maanden van 2016 duidelijk gestegen. De toename in prijs zo aan het einde van het jaar is conform het seizoenpatroon met extra vraag naar eieren van de handel in de weken voor de feestdagen. De uitbraken van vogelgriep hebben nauwelijks prijseffecten gehad. Zowel consumptie als productie zijn op peil gebleven. 

De producentenprijzen (af pakstation en eiproductenindustrie) zijn in de laatste maanden van het jaar ook iets gestegen. De consumentenprijs schommelde iets in de maanden oktober en november, maar is feitelijk nagenoeg stabiel. Prijsontwikkeling
De prijs van eieren af boerderij is in de laatste maanden van 2016 duidelijk gestegen. Deze stijging was voor de pluimveehouders ook gewenst omdat de prijzen gedurende de zomer en het najaar van 2016 zeer laag waren. In december kwam de index uit op 124 ten opzichte van ruim 100 in september. De toename in prijs zo aan het einde van het jaar is conform het seizoenpatroon met extra vraag naar eieren in de wintermaanden oplopend tot grote vraag in de weken voor de feestdagen. Zowel consumptie als productie heeft weinig hinder ondervonden van de vogelgriep uitbraken vanaf eind november. In een enkel geval was er een beperkt effect op de afzet in enkele landen buiten Europa.

De producentenprijzen (af pakstation en eiproductenindustrie) zijn in de laatste maanden van 2017 ook iets gestegen. In de verhouding tot de prijs af boerderij was deze toename maar beperkt. De index voor de producentenprijs was in december 97 punten ten opzichte van 94 in oktober. Steeds meer pluimveehouders leveren eieren op basis van contracten met vaste prijzen. Hierdoor wordt de relatie tussen de af boerderij prijs (lees: de vrije marktprijs) en de prijs van de pakstations steeds zwakker. Hiermee is het verschil tussen beide prijzen in de figuur te verklaren. De consumentenprijzen schommelden iets in de maanden oktober en november. Maar de index voor december was met 109 punten weer nagenoeg gelijk aan de index voor de maand september. De winkelprijzen variëren niet mee in de ontwikkeling van de prijs voor producenten en pluimveehouders. Dit is voor de supermarkten mede mogelijk omdat ze voor een belangrijk deel inkopen voor vaste prijzen via contracten voor een half jaar tot een heel jaar. 
 
Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten.
In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta's en bakkerijen belangrijke afnemers zijn. 

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon herkenbaar in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline. Indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven