Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Consumentenprijs loopt op, prijs af boerderij onder druk
15-3-2017


De consumentenprijs van pluimveevlees is geleidelijk gestegen van 112 punten in december 2015 naar 117 punten in december 2016 (2010=100). In de laatste maanden van 2016 stonden de prijzen af boerderij echter onder druk. Deze ontwikkeling is in lijn met het reguliere seizoenspatroon met lagere prijzen in de winterperiode. Vanaf eind november waren er uitbraken van vogelgriep in Nederland en in Duitsland, maar de gevolgen voor de productie en consumptie waren beperkt. De prijzen voor de producenten (af slachterij) zijn in de laatste maanden van 2016 licht gedaald tot onder de grens van 100 punten.   


 
Prijsontwikkeling
De laatste maanden van 2016 stonden de prijzen af boerderij onder druk. Deze ontwikkeling is in lijn met het reguliere seizoenspatroon met lagere prijzen in de winterperiode. De index daalde van 105 in oktober naar 101 in december. Er is een redelijk evenwicht in de vraag en aanbod. Vanaf eind november waren er uitbraken van vogelgriep in Nederland en in Duitsland. Als gevolg van de uitbraken waren er wisselingen in aanbod. Met name vanuit Duitsland waren er periodes met minder aanbod van levende kuikens door vervoersbeperkingen met hogere prijzen als gevolg. Anderzijds is er minder afzet van poten en bouten naar landen buiten de EU die weer een prijsdrukkend effect hebben op de prijs van levende kuikens. De uiteindelijke invloed van de vogelgriep was beperkt. De consumptie in noordwest Europa is op peil gebleven.
 
De prijzen voor de producenten (af slachterij) waren in de laatste maanden van 2016 stabiel. De index schommelt al lange tijd zo rond de 100 punten. De slachterijen houden de prijs op niveau. 

De index van de consumentenprijs was in oktober 116 en in december 117 punten. Over heel 2016 is de prijsindex met 5 punten gestegen. Blijkbaar volgen supermarkten een beleid waarbij de prijzen los staan van de fluctuaties af boerderij. 

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd en slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn 15 middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De twee grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben beide bedrijven samen meer dan de helft van de markt in handen. 
Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees komt niet terecht in het winkelschap, maar wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie. 

Prijsvorming
De consumentenprijs kent nauwelijks seizoensinvloeden. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarcontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven