Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Oplopende prijzen voor pluimveevlees
De prijzen van pluimveevlees in de supermarkten zijn in april 2017 duidelijk gestegen. Ook de prijzen voor de producten (af slachterij) zijn in april iets gestegen ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. De opbrengstprijzen voor de pluimveehouders zijn eveneens verhoogd. Hiermee is de daling die na de zomer van 2016 werd ingezet tot staan gebracht. Die daling hield waarschijnlijk verband met vogelgriepuitbraken van einde vorig jaar, die resulteerden in belemmeringen bij export naar derde landen.

 
Prijsontwikkeling
De prijzen van pluimveevlees in de supermarkten zijn in april duidelijk gestegen tot 120 punten (2010=100). In de loop van 2016 en ook 2017 is de index geleidelijk opgelopen. De prijzen voor de producten (af slachterij) zijn in april iets gestegen. De index is nu exact 100. 

De opbrengstprijzen voor de pluimveehouders zijn in maart, maar vooral in april gestegen. De index was in maart en april 103 en 104 punten. Hiermee komt er een einde aan de continu dalende prijzen ingezet na de zomer van 2016. Op dit moment is vraag en aanbod voor vleeskuikens redelijk in evenwicht. Als gevolg van de vogelgriepuitbraken eind 2016 waren er belemmeringen bij de export naar derde landen. Hierdoor werden de opbrengstprijzen voor vleeskuikens gedrukt. Inmiddels is sinds half mei Nederland weer officieel vrij van vogelgriep. Het merendeel van de belemmeringen bij export naar derde landen is weer opgeheven. Dit kan aanleiding zijn voor verdere prijsstijgingen.
 
Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd en slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn 15 middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De twee grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben beide bedrijven samen meer dan de helft van de markt in handen. 

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees komt niet terecht in het winkelschap, maar wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie. 

Prijsvorming
De consumentenprijs kent nauwelijks seizoensinvloeden. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarcontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven