Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Varkensvlees

Sterke vraag Oost-Azie stuwt varkensvleesprijs
8-5-2017

De industrie- en af-boerderijprijzen van varkensvlees zijn sinds een jaar redelijk stabiel op een hoog niveau. De consumentenprijs voor varkensvlees is vanaf september vorig jaar mee omhoog bewogen, maar over februari 2017 iets gedaald (met een half punt tot ruim 104 punten, 2010=100).  Aanleiding voor de hogere prijzen is de combinatie van een beperkt aanbod in de EU en een sterke vraag vanuit Oost-Azië.

Prijsontwikkeling
De industrieprijs is in de periode van februari 2016 tot en met februari 2017 gestegen van 97 naar 115 punten en de af-boerderijprijs van 93 naar 119 punten. De prijzen vertonen een gelijk patroon, maar de variatie is zoals gebruikelijk het sterkste bij de af-boerderijprijs, gevolgd door de industrieprijs. De consumentenprijs vertoont betrekkelijk weinig fluctuatie, maar is vanaf september vorig jaar ook iets omhooggegaan.

Na de seizoensgebonden piek in september 2016 daalden de af-boerderijprijs en industrieprijs; deze vertonen echter alweer een opgaande lijn. De biggenprijzen liggen op een hoog niveau, wat een indicatie is dat handelaren en varkenshouders positief gestemd zijn over de komende maanden.

De huidige betrekkelijk hoge prijzen zijn nog niet zo hoog als de prijsniveaus in 2012 en 2013. Vooralsnog is het niet duidelijk hoe de prijzen (vooral industrieprijs en af boerderijprijs) zich de komende kwartalen zullen ontwikkelen. De vraag vanuit vooral China is sterk en het aanbod vanuit de EU is, hoewel groeiend, toch krapper dan de vraag. Aangenomen mag worden dat, onder invloed van de aantrekkelijke prijzen, het aanbod binnen de EU en daarbuiten zal groeien, wat zijn weerslag zal hebben op de prijzen.


Keten
Het varkensvlees wordt in de supermarkt of bij de slager gekocht. Supermarkten en slagers kopen varkensvlees van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen vleesvarkens van veehouders rechtstreeks of via veehandelaren. Veehouders produceren vleesvarkens in gespecialiseerde bedrijven of gesloten bedrijven. Zeugenbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van biggen voor de gespecialiseerde bedrijven. De gesloten bedrijven produceren de eigen biggen.
 
Toelichting op drie niveaus
Circa 60% van het varkensvlees en 80% van de vleeswaren wordt in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt ongeveer 35% van het varkensvlees via de buitenhuishoudelijke markt (horeca, ziekenhuizen enzovoort). Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht in het barbecueseizoen en is er een piek in december. Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse vleesindustrie, zeker nu alle retailers hebben toegezegd om voor vers varkensvlees mee te doen met het programma Varkensvlees van morgen, dat van Nederlandse bodem is. De verwerking van varkensvlees is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de slachterijen. De grootste vier slachterijen hebben een aandeel van circa 90%. Er werden in Nederland in 2016 ruim 15 miljoen varkens geslacht. De vleesindustrie slacht en verwerkt de dieren tot vers vlees en vleeswaren, die voor een groot deel worden geëxporteerd. Voor de productie wordt ook varkensvlees geïmporteerd. De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen bedraagt circa 230%. De in totaal circa 4.000 bedrijven met vleesvarkens produceren 18 miljoen vleesvarkens. Hiervan worden ongeveer 3 mln. dieren geëxporteerd; daarnaast worden circa 6 mln. biggen over de grens verkocht.

Prijsvorming
De prijsontwikkeling van het pakket varkensvlees dat de consument in de supermarkt koopt, is opvallend vlak, zij het dat de gemiddelde prijs in december iets hoger ligt. De retail heeft een eigen prijsbeleid, dat beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen ook een rol. Prijsbewegingen van industrie (producentenprijs) en boeren (af boerderij) vertonen daarom nauwelijks samenhang met de consumentenprijs. Voor de handel tussen de slachterijen en supermarkten worden jaarcontracten gebruikt. Daarbinnen vindt per vier weken overleg plaats over reclameacties. Afhankelijk van onder andere het weer vinden dagelijks correcties plaats op de bestelde volumes. Slachterijen geven de prijsbewegingen op hun afzetmarkt door aan de varkenshouders. De markten voor varkens en varkensvlees in Noordwest-Europa zijn nauw met elkaar verweven. De prijsvorming is vrij. Door de seizoeneffecten in de afzet op detailhandelsniveau schommelen ook de wekelijkse slachterij- en handelsnoteringen of opbrengsten van vleesvarkens. De EU heeft de laatste jaren een flink gestegen zelfvoorziening in varkensvlees (121% in 2016, ten opzichte van 116% in 2014), wat betekent dat de prijsvorming in toenemende mate invloed ondervindt van de prijzen in derde markten buiten Europa.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven