Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Varkensvlees

Consumentenprijs vier punten hoger dan vorig jaar
De consumentenprijs is in april ruim een procentpunt gestegen en daarmee vier procentpunten hoger uitgekomen dan vorig jaar april. Ook de industrieprijzen laten een stijging zien. Zowel industrie als varkenshouders hebben positieve prijsverwachtingen.

Prijsontwikkeling
Sinds de jaarwisseling zijn zowel de consumentenprijs en de industrieprijs als de prijs af boerderij fors gestegen. Aanleiding is de sterke vraag vanuit Oost-Azië (vooral China), in combinatie met een achterblijvend aanbod. De consumentenprijs bewoog relatief net zo sterk mee als de af-boerderijprijs, naar een niveau dat al zo’n vier jaar niet meer gehaald was. De consumentenprijs lag in april op 107 punten, tegen 103 punten een jaar geleden. De vlotte stijging van de consumentenprijs was te voorzien, omdat een prijsstijging bij de inkoop van de retail (de industrieprijs) noopt tot hogere verkoopprijzen aan de consument. De industrieprijs lag in april op 123 punten (tegen 98 punten een jaar ervoor), en de af boerderijprijs lag op 134 punten (94 punten in april 2016).

De vraag vanuit China naar Europees varkensvlees begint voorzichtig terug te lopen, vooral omdat aanbod vanuit de VS relatief goedkoper wordt door de zwakkere dollar. Dat kan erop duiden dat we de top van de varkenscyclus alweer in zicht of zelfs bereikt hebben. De vraag naar varkensvlees is in de zomer traditioneel goed, mede door het barbecueseizoen. Daarmee lijkt de komende maanden nog een goede prijs mogelijk voor de industrie en de varkenshouderij. Hoge biggenprijzen duiden erop dat de vleesvarkenshouders vertrouwen hebben in de marges voor de komende vier maanden.

Keten
Het varkensvlees wordt in de supermarkt of bij de slager gekocht. Supermarkten en slagers kopen varkensvlees van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen vleesvarkens van veehouders rechtstreeks of via veehandelaren. Veehouders produceren vleesvarkens in gespecialiseerde bedrijven of gesloten bedrijven. Zeugenbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van biggen voor de gespecialiseerde bedrijven. De gesloten bedrijven produceren de eigen biggen.
 
Toelichting op drie niveaus
Circa 60% van het varkensvlees en 80% van de vleeswaren wordt in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt ongeveer 35% van het varkensvlees via de buitenhuishoudelijke markt (horeca, ziekenhuizen enzovoort). Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht in het barbecueseizoen en is er een piek in december. Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse vleesindustrie, zeker nu alle retailers hebben toegezegd om voor vers varkensvlees mee te doen met het programma Varkensvlees van morgen, dat van Nederlandse bodem is. De verwerking van varkensvlees is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de slachterijen. De grootste vier slachterijen hebben een aandeel van circa 90%. Er werden in Nederland in 2016 ruim 15 miljoen varkens geslacht. De vleesindustrie slacht en verwerkt de dieren tot vers vlees en vleeswaren, die voor een groot deel worden geëxporteerd. Voor de productie wordt ook varkensvlees geïmporteerd. De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen bedraagt circa 230%. De in totaal circa 4.000 bedrijven met vleesvarkens produceren 18 miljoen vleesvarkens. Hiervan worden ongeveer 3 mln. dieren geëxporteerd; daarnaast worden circa 6 mln. biggen over de grens verkocht.

Prijsvorming
De prijsontwikkeling van het pakket varkensvlees dat de consument in de supermarkt koopt, is opvallend vlak, zij het dat de gemiddelde prijs in december iets hoger ligt. De retail heeft een eigen prijsbeleid, dat beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen ook een rol. Prijsbewegingen van industrie (producentenprijs) en boeren (af boerderij) vertonen daarom nauwelijks samenhang met de consumentenprijs. Voor de handel tussen de slachterijen en supermarkten worden jaarcontracten gebruikt. Daarbinnen vindt per vier weken overleg plaats over reclameacties. Afhankelijk van onder andere het weer vinden dagelijks correcties plaats op de bestelde volumes. Slachterijen geven de prijsbewegingen op hun afzetmarkt door aan de varkenshouders. De markten voor varkens en varkensvlees in Noordwest-Europa zijn nauw met elkaar verweven. De prijsvorming is vrij. Door de seizoeneffecten in de afzet op detailhandelsniveau schommelen ook de wekelijkse slachterij- en handelsnoteringen of opbrengsten van vleesvarkens. De EU heeft de laatste jaren een flink gestegen zelfvoorziening in varkensvlees (121% in 2016, ten opzichte van 116% in 2014), wat betekent dat de prijsvorming in toenemende mate invloed ondervindt van de prijzen in derde markten buiten Europa.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven