Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Varkensvlees

Varkensprijzen op hoog niveau
15-3-2017

De varkensprijzen af boerderij en de producentenprijzen zijn sinds april 2016 sterk gestegen, maar de laatste maanden redelijk stabiel. Het aanbod is krap ten opzichte van een sterke vraag vanuit Oost-Azië. In de laatste maanden van 2016 zijn de prijzen iets teruggelopen, wat past bij de tijd van het jaar. De prijs af boerderij lag in december op 117 punten, tegen 90 punten in december 2015 (2010=100). De consumentenprijs is in december uitgekomen op 104 punten, twee punten hoger dan halverwege 2016.

Prijsontwikkeling
Door een vrij krap aanbod ten opzichte van een sterke vraag vanuit oost-Azië zijn de prijzen af boerderij en de producentenprijzen sinds april 2016 sterk gestegen. In de laatste maanden van 2016 zijn ze iets teruggelopen, wat ook te verwachten was voor de tijd van het jaar. December 2016 lag de industrieprijs op 113 punten (tegen 98 punten een jaar ervoor), en de af-boerderijprijs lag op 117 punten (90 punten in december 2015).

De vleesindustrie in Duitsland heeft de afgelopen tijd verschillende keren op de rem getrapt van verdere prijsverhoging af boerderij, door zogenaamde ‘Hauspreise’ af te geven. Toch beweegt de industrieprijs zich -  afgezet tegen de meerjarige bandbreedte - sterker omhoog dan de af-boerderijprijs, wat kan duiden op een krachtmeting om de marges.

De consumentenprijs is de laatste maanden van 2016 verhoogd met ongeveer 1 procentpunt. Consumentenprijzen volgen de industrieprijzen vaak met vertraging; vooral als hun inkoopprijzen zakken. De prijsbewegingen van het afgelopen jaar zijn beperkt zichtbaar in de consumentenprijzen: in december is de prijsindex uitgekomen op 104 punten, tegen 102 halverwege het jaar.

Met Donald Trump als nieuwe VS-president kunnen er verschuivingen optreden in de wereldhandelsstromen van varkensvlees. Hij zou een verzwakking van de dollar nastreven, wat voor de VS een sterkere exportpositie oplevert op gezamenlijke afzetmarkten zoals in Oost-Azië. Vooralsnog vraagt vooral China veel varkensvlees, zodat de marktverwachting voor het eerste halfjaar van 2017 positief is. Dit past in het patroon van de varkenscyclus, en is ook zichtbaar in relatief hoge biggenprijzen, die een maat zijn voor de marktverwachtingen door vleesvarkenshouders.

Keten
Het varkensvlees wordt in de supermarkt of bij de slager gekocht. Supermarkten en slagers kopen varkensvlees van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen vleesvarkens van veehouders rechtstreeks of via veehandelaren. Veehouders produceren vleesvarkens in gespecialiseerde bedrijven of gesloten bedrijven. Zeugenbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van biggen voor de gespecialiseerde bedrijven. De gesloten bedrijven produceren de eigen biggen.
 
Toelichting op drie niveaus
Circa 60% van het varkensvlees en 80% van de vleeswaren wordt in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt ongeveer 35% van het varkensvlees via de buitenhuishoudelijke markt (horeca, ziekenhuizen enzovoort). Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht in het barbecueseizoen en is er een piek in december. Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse vleesindustrie, zeker nu alle retailers hebben toegezegd om voor vers varkensvlees mee te doen met het programma Varkensvlees van morgen, dat van Nederlandse bodem is. De verwerking van varkensvlees is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de slachterijen. De grootste vier slachterijen hebben een aandeel van circa 90%. Er worden in Nederland in 2016 naar verwachting circa 15 miljoen varkens geslacht. De vleesindustrie slacht en verwerkt de dieren tot vers vlees en vleeswaren, die voor een groot deel worden geëxporteerd. Voor de productie wordt ook varkensvlees geïmporteerd. De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen bedraagt circa 230%. De in totaal circa 4.000 bedrijven met vleesvarkens produceren 18 miljoen vleesvarkens. Hiervan worden ongeveer 3 mln. dieren geëxporteerd; daarnaast worden circa 6 mln. biggen over de grens verkocht.

Prijsvorming
De prijsontwikkeling van het pakket varkensvlees dat de consument in de supermarkt koopt, is opvallend vlak, zij het dat de gemiddelde prijs in december iets hoger ligt. De retail heeft een eigen prijsbeleid, dat beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen ook een rol. Prijsbewegingen van industrie (producentenprijs) en boeren (af boerderij) vertonen daarom nauwelijks samenhang met de consumentenprijs. Voor de handel tussen de slachterijen en supermarkten worden jaarcontracten gebruikt. Daarbinnen vindt per vier weken overleg plaats over reclameacties. Afhankelijk van onder andere het weer vinden dagelijks correcties plaats op de bestelde volumes. Slachterijen geven de prijsbewegingen op hun afzetmarkt door aan de varkenshouders. De markten voor varkens en varkensvlees in Noordwest-Europa zijn nauw met elkaar verweven. De prijsvorming is vrij. Door de seizoenseffecten in de afzet op detailhandelsniveau schommelen ook de wekelijkse slachterij- en handelsnoteringen of opbrengsten van vleesvarkens. Doordat zelfvoorziening in varkensvlees in de EU flink is gestegen (van 119% in de eerste drie kwartalen van 2015 tot 125% in die periode in 2016) staan de prijzen in toenemende mate onder invloed van markten buiten Europa.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995 - 2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010 - heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens)


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven