Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Innovatie
     
Innovatie
Kies een indicator
Innovatie in voedingsmiddelen - Levensmiddelen

Innovatie in voedingsmiddelen richt zich op gemak, gezonder en verantwoord
4-10-2016

In 2015 zijn de nieuwe Richtlijnen (2015) van de Gezondheidsraad verschenen. De Richtlijnen geven onder meer aan dat een meer plantaardig voedingspatroon met minder suiker- en zouthoudend voedsel tot meer gezondheidswinst leidt. In de nieuwe Richtlijnen zijn de normen op bepaalde onderdelen, zoals de inname hoeveelheid groente en fruit, aangepast aansluitend op de stand van de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen. Om naar een gezonder voedingspatroon over te gaan is het voor consumenten essentieel om de juiste keuze uit voedingsmiddelen te (kunnen) maken. De Nederlandse levensmiddelenindustrie speelt hier op in.

Bij hun keuze van voedsel letten consumenten op verschillende aspecten als gemak in bereiding, prijs, smaak en duurzaamheid. Gezonder en duurzamer eten is al langer onderdeel van maatschappelijk debat. Dit heeft geleid tot gedragsverandering. Consumenten zijn zich er inmiddels van bewust dat een optimaal voedingspatroon niet alleen uit goedkoop en lekker bestaat. Naast prijs en smaak, is gezondheid steeds belangrijker bij het maken van een keuze in de supermarkt (ING, 2015).

Het bevorderen van duurzame en gezonde consumptie is een van de doelen van de overheid op het gebied van verantwoord en gezond voedsel (EZ/VWS, 2015). Samenwerkingsverbanden van voedselproducenten en distributeurs op het gebied van productsamenstelling, productontwikkeling en marktontwikkeling kunnen daar goed aan bij dragen (EZ/VWS, 2015).

De Nederlandse levensmiddelenindustrie is een van de meest innovatieve van Europa (Van Galen et al., 2013). Drie kwart van de Nederlandse bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie heeft innovatieve producten gemaakt in de periode 2010-2012 (CIS 2010-2012). Er zijn minstens tienduizend nieuwe of gewijzigde (andere verpakking, andere lijn) producten op het gebied van voeding, diervoeding en voedingssupplementen gelanceerd in de Nederlandse winkels in 2015 (op basis van gegevens van Innova Insights, 2016). Een flink aandeel van deze producten appelleert aan een of meer keuzeaspecten. Veruit de meeste nieuwe producten werden in 2015 in de markt gezet als gemaksproducten, de tweede positioneringscategorie is ‘gezondere’ producten en de derde categorie is ‘verantwoorde’ producten. Overigens hebben de categorieën ‘verantwoorde’ producten (bijvoorbeeld voorzien van een duurzaamheidskeurmerk), voedingssupplementen (binnen de groep 'Overig' in figuur) en producten die hun gezonder karakter communiceren, de grootste groei doorgemaakt tussen 2012 en 2015.Producten die als gezonder worden gepositioneerd, dragen vaak claims die hun (vermeende) gezondere aspecten benadrukken. In onderstaande figuur staat een top-10 van de meest gangbare gezondheidsclaims op nieuwe producten in 2015. Het gaat vooral om het benadrukken van een vermindering van nutriënten die als ongezond worden beschouwd (suiker, vet) of juist om het accent leggen op de aanwezigheid van nutriënten die wel als gezond worden beschouwd (vezels, vitaminen).Voor het bedrijfsleven zijn er dus zakelijk gezien kansen in de maatschappelijke en individuele aandacht voor gezond. Verder werken aan de gezondere positionering van producten door het aanpassen van productiewijze, assortiment en marketing, betere transparantie van gezondheidsinformatie, nieuwe businessmodellen op het raakvlak van voeding en gezondheid in samenwerking met medische en technologische partijen zorgen ervoor dat voedselproducenten kunnen profiteren van de trend (ING, 2015). Het resultaat kan goed aansluiten bij de gestelde maatschappelijke doelen voor het aantrekkelijk maken van de gezonde keuze bij consumenten en het bevorderen van een gezonder voedingspatroon.


Kies een sector
Contactpersoon
Katja Logatcheva
070-3358156
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven