Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Kies een indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs stabiliseert
1-8-2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel veranderingen schuil in prijs per type grondgebruik en landsdeel. De gemiddelde prijs van bouwland veranderde niet, maar de prijs van grasland steeg met 2,6%, terwijl de prijs van snijmaïsland daalde. In de eerste twee kwartalen van 2017 is in totaal 18.000 ha landbouwgrond op de vrije markt verhandeld, 3,4% meer dan in de eerste helft van 2016. De grondprijs in landsdeel Zuid ligt in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw ruim boven die in andere landsdelen: het verschil met Noord is 31%, met Oost en met West 11%.

Grondprijs

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel veranderingen schuil in prijs per grondsoort en landsdeel. De prijs van grasland is in het tweede kwartaal van 2017 met 2,6% gestegen (ten opzichte van het eerste kwartaal) van 53.700 euro tot 55.100 euro per ha. Daarentegen is de prijs van snijmaisland in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5% gedaald tot 59.800 euro per ha. Dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar is onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond. De prijs van bouwland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk aan die in het eerste: 62.000 euro per ha. Dat is 5,6% onder de gemiddelde prijs over heel 2016 van 65.700 euro per ha.Grondmobiliteit
In de eerste twee kwartalen van 2017 is in totaal 18.000 ha landbouwgrond op de vrije markt verhandeld. Dat is 3,4% meer dan in de eerste helft van 2016, toen 17.400 ha landbouwgrond van eigenaar verwisselde. De relatieve grondmobiliteit - het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond - lag in de eerste helft van dit jaar op 1,01% tegen 0,95% over dezelfde periode een jaar geleden.

 

Regionale grondprijzen 
 
Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het tweede kwartaal van 2017 heel licht gedaald (1,4%), van 51.700 euro in het eerste kwartaal tot 51.000 euro per ha. Dat is nog ruim (4,5%) boven de prijs over heel 2016 van 48.800 euro. De grondprijs is in dit landsdeel lager dan in de andere landsdelen: in het afgelopen kwartaal 12% onder het landelijk niveau en 24% onder dat van landsdeel Zuid. De grondmobiliteit - de hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld - is in landsdeel Noord toegenomen: van 4.700 ha in de eerste helft van 2016 naar 5.100 in het afgelopen halfjaar. Dat komt overeen met een relatieve mobiliteit van respectievelijk 0,8% en 0,9%.

Landsdeel Oost
De gemiddelde grondprijs is in landsdeel Oost in het tweede kwartaal met 2,6% toegenomen van 58.500 euro in het eerste kwartaal tot 60.000 euro per ha. Daarmee ligt de prijs dichtbij de gemiddelde prijs in 2016 (60.900 euro per ha). In de eerste twee kwartalen van dit jaar is in landsdeel Oost 5.100 ha grond verhandeld, ruim onder de 5.600 ha die in de eerste helft van 2016 van eigenaar verwisselde. Afgezet tegen de totale oppervlakte landbouwgrond in landsdeel Oost is de relatieve grondmobiliteit gedaald van 1,0% tot 0,9%.

Landsdeel West
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel West is in tweede kwartaal van dit jaar vrij fors gestegen, met 10% van 54.300 euro in het eerste kwartaal tot 59.900 euro per ha. In de twee voorgaande kwartalen nam de prijs nog af (met in totaal 7%). De prijs in het afgelopen kwartaal ligt 7,5% boven de gemiddelde prijs in 2016 (55.700 euro per ha). In het afgelopen halfjaar is in landsdeel West 2.800 ha landbouwgrond verhandeld, tegen 2.300 ha in dezelfde periode in 2016. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond - is toegenomen van 1,1% (eerste helft 2016) tot 1,3% in het eerste halfjaar van 2017.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van dit jaar niet veranderd. De prijs is met 66.700 euro per ha ook vrijwel gelijk aan die over heel 2016 (66.400 euro per ha). De grondprijs in Zuid ligt in het tweede kwartaal van dit jaar ruim boven die in andere landsdelen: het verschil met Oost en West is 11% en met Noord 31%. In het afgelopen halfjaar is in landsdeel Zuid 5.000 ha landbouwgrond verhandeld, tegenover 4.700 ha in de eerste helft van 2016. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond - komt in de eerste helft van 2017 uit op 1,1%, tegen 1,0% een jaar eerder.


Agrarische grondprijs (euro/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 2de kwartaal 2017
Bron: Kadaster/RVO/Wageningen Economic Research.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven