Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Keten in beeld
     
Keten in beeld
Kies een indicator
Sectorbeschrijving - Groothandel

Groothandel kent veel eenmanszaken
4-10-2016

De groothandel in agroproducten is opgebouwd uit de groothandel in landbouwproducten en levende dieren en de groothandel in voedingsmiddelen. Met een omzet van ruim 118 mld. euro in 2014 maakt de groothandel in agroproducten een substantieel en groeiend deel uit van de bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling, die in 2014 een omvang had van 414 mld. euro. De 14.600 bedrijven in de groothandel in agroproducten bieden werkgelegenheid aan 144.000 personen; dat is 29% van de werkgelegenheid in de totale groothandel.

De groothandel in agroproducten is sterk gefragmenteerd. De sector bestaat uit vele kleine tot zeer kleine ondernemingen. De gemiddelde personeelsbezetting bedraagt nog geen 10 werkzame personen. Bijna 60% van het aantal bedrijven betreft een eenmanszaak. Slechts 120 ondernemingen hebben 100 werknemers of meer, waarbij de groothandel in voedingsmiddelen meer grote ondernemingen telt dan de groothandel in landbouwproducten. De groothandel in landbouwproducten is sterk op het buitenland gericht, in de handel in akkerbouwproducten en bloemen en planten wordt twee derde van de omzet in het buitenland gehaald. Voor de groothandel in voedingsmiddelen geldt dat in veel mindere mate.

Kengetallen groothandel in agroproducten
Aantal bedrijven (4e kwartaal 2014)Aantal banen (2014)Netto-omzet (mln euro, 2014)Groei omzet in 2015 (%) a)Aandeel omzet buitenland 2013 (%)
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren5.94043.30048.0263,765
    akkerbouwproducten1.53011.60033.835568
    bloemen en planten2.63526.2009.8053,968
Groothandel in voedingsmiddelen8.910100.70074.0802,735
    aardappelen, groenten en fruit1.39522.40014.9818,650
    dranken, geen zuivel1.7207.8006.9065,654
a) voorlopige cijfers
Bron: CBS, bewerking Wageningen Economic Research.


Het jaar 2015 was een goed jaar voor de Nederlandse groente- en fruitsector. De netto-omzet in de groothandel steeg met 8,6% in 2015, bij een daling van het volume met 3 procent. In 2014 was de netto-omzet daarentegen met 8% gedaald. Voor veel groenten viel vanwege het klimaat het internationale aanbod in het voorjaar en de zomer lager uit met hogere prijzen tot gevolg.

Bij fruit laat 2015 een verschuiving in afzetmarkten zien. Na het wegvallen van de Russische markt halverwege 2014 zijn met name in andere Europese landen meer Nederlandse peren afgezet. Bij groenten werd significant meer geëxporteerd naar Italië en Spanje. In Spanje werd het in 2015 zo warm dat de productie van eigen bodem pas laat op gang kwam. Dit bood kansen voor Nederlands product. Duitsland blijft de grootste afzetmarkt.
In oktober 2015 is een overeenkomst getekend met de Chinese overheid voor de export van paprika’s naar China. Zeven Nederlandse kwekerijen zijn geselecteerd om in 2016 blok-, punt- en snoeppaprika's te leveren. Net als bij de export van paprika's naar Japan, kan de handel met China zich sterk gaan ontwikkelen.
De afzet van bloemen en planten bereikte een record in 2015. De handel met Rusland, maar ook Duitsland en Oostenrijk, daalde terwijl de export naar het VK vanwege het lage Britse pond steeg.


Kies een sector
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven