Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Keten in beeld
     
Keten in beeld
Kies een indicator
Sectorbeschrijving - Voedingsindustrie

Driekwart bedrijven in de voedingsindustrie minder dan 10 werknemers
4-10-2016

De Voedingsmiddelenindustrie is gemeten naar omzet en werkgelegenheid de grootste tak van industrie in Nederland. Het belang gemeten naar het aandeel banen groeit. Het aandeel in de netto-omzet is in 2014 licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

De voedingmiddelensindustrie (vmi) omvat ruim 5.210 bedrijven (CBS 4e kwartaal 2015), die werkgelegenheid bieden aan circa 152.600 personen (CBS, per december 2015). Tot de vmi worden diverse industrieën gerekend, van de groente- en fruitverwerkende industrie tot slachterijen, de vleeswarenindustrie en de brood- en deegwarenindustrie. De drank- en tabaksindustrie is niet inbegrepen.

Bijna een op de zes werknemers in de industrie heeft een baan in de vmi-industrie. De grootste groep bedrijven in de vmi-industrie is microbedrijf (76%) met minder dan 10 werkzame personen; 17% is kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen), 6% middenbedrijf (met 50 tot 250 werkzame personen) en ruim 1% is grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen). Met een omzet van ongeveer 64 miljard euro, ofwel ruim 19% van de totale omzet van de industrie (CBS, 2014), is de voedingsmiddelenindustrie een belangrijk onderdeel. Qua banen groeit het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie in de totale industrie (Figuur). Opvallend genoeg ligt de omzet per baan hoger dan in de industrie gemiddeld; de omzet per werknemer is in 2014 echter niet verder gestegen (Figuur). De slachterijen en vleesverwerkende industrie en de zuivelindustrie zijn met omzetaandelen van respectievelijk 16% en 19% de belangrijkste sectoren binnen de voedingsmiddelenindustrie (CBS 4e kwartaal 2014).

Multinationale ondernemingen
De Nederlandse vmi kent een aantal grote tot zeer grote multinationale ondernemingen waarvan VION, FrieslandCampina, en Unilever de exponenten zijn. Zij zijn actief in vele landen en/of continenten waar zij belangrijke marktposities hebben verworven. De Nederlandse vmi is vooral geconcentreerd in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland. In deze vier regio’s bevindt zich ongeveer 64% van het aantal voedingsmiddelenbedrijven. Wordt gekeken naar de afzonderlijke bedrijfsgroepen, dan zijn de slachterijen vooral geconcentreerd in de gebieden met een sterk ontwikkelde veehouderij, maar de verdere verwerking is verspreid in het land te vinden. De zuivelindustrie daarentegen bevindt zich vooral in Gelderland en in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. De cacao- en chocolade-industrie houdt zich vooral op rond Amsterdam en de Zaanstreek. Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld; ook de verwerking van cacaobonen en de productie van chocoladewerken is van oudsher in deze regio gevestigd. De visverwerkende industrie daarentegen is grotendeels in de provincie Flevoland gevestigd door het viscluster dat zich in Urk bevindt.


Kies een sector
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

De beschreven data zijn terug te vinden op statline.cbs.nlMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven