Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Visquota
     
Visquota
Kies een indicator
Demersale vissoorten - visserij

Dalend tongquotum, fors stijgend scholquotum
1-4-2016

In 2015 was een lager quotum (na uitruil) voor tong (-1%), kabeljauw (-10%) en wijting (-16%) beschikbaar ten opzichte van 2014. Het quotum voor schol steeg fors met ruim 17,7 mln. kg naar bijna 61,7 mln. kg (+40%). De beschikbaarheid van langoestinequotum nam ook fors toe in 2015. Het quotum bedroeg in 2015 6,2 mln. kg, ruim 363% hoger dan het jaar ervoor. Het totaalquotum voor de belangrijkste demersale vissoorten kwam in 2015 op ruim 95 mln. kg.


In bovenstaande figuur zijn de Nederlandse vangstrechten (inclusief uitruil) voor demersale vissoorten binnen de EU-wateren weergegeven. De fors toegenomen quota voor schol en langoustine in 2015 zijn deels het gevolg van strategische keuzes binnen de visserijsector. Door strategische uitruil van (niet gebruikt) quotum van 2014 en het verschil in de zogenaamde flexibiliteitsverordeningen (mogelijkheden om quota tussen jaren te schuiven) in Nederland en in het VK, zijn de vangstrechten voor zowel de Engelse visserij als de Nederlandse visserij in 2015 toegenomen.

In 2016 is de TAC voor tong met 10% toegenomen. Daarnaast is de TAC met 1,4% opgehoogd met het oog op de aanlandplicht voor ondermaatse tong. De TAC voor tarbot en griet is licht afgenomen (-3%) en voor langoestines fors (-25%). De TAC voor overige platvissoorten voor de Noordzee is gelijk gebleven. 


Kies een sector
Contactpersoon
Mike Turenhout
070-3358291
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven