Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Kies een indicator
Aanvoer en besomming - overige kleine zeevisserij

Totale waarde aangevoerde vis en schelp-/schaaldieren in overige kleine zeevisserij rond 9 mln. euro
1-4-2016

De totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserijen was in 2015 6,5 mln. kilo. De totale waarde van de aangelande vis en schelpdieren voor de overige kleine zeevisserijen lag rond de 9 mln. euro.Veruit het grootste deel van de aanvoer in 2015 bestond uit scheermessen (87% van totaal). Overige soorten die in de andere kleine zeevisserijen van belang waren, zijn zeebaars, harder en garnalen. In de staandwantvisserij waren vooral tong, harder en zeebaars belangrijk. De overige soorten omvatten een grote variëteit aan soorten variërend van kreeft tot platvis en paling. De vangsten van de belangrijke soorten in de staandwantvisserij namen in 2014 en 2015 substantieel af ten opzichte van 2013 terwijl de vangst van scheermessen in deze jaren toenam.

De staandwantvisserij is sterk afhankelijk van het huren van tongquotum. De sterk toegenomen huurprijzen voor dit quotum in de afgelopen jaren, heeft mogelijk bijgedragen aan de afname van tongvangsten in dit segment.Een belangrijke deel van de vangstwaarde kwam voor rekening van scheermessen (57% van totaal), maar ook de waarde van tong (20% van totaal) en die van zeebaars (10% van totaal) droegen voor een belangrijk deel bij aan de totale waarde van de vangsten. Dit kwam voor een groot deel door de hoge prijs van tong en zeebaars. Tong was vooral voor de staandwantvisserij van belang en zeebaars voor de andere visserijen (met name de visserij met hengels). Ten opzichte van 2013 daalden de bijdragen van tong en zeebaars aan de totale inkomsten van de visserij met één derde.


Kies een sector
Contactpersoon
Mike Turenhout
070-3358291
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven