Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Kies een indicator
Aanvoer en besomming - oestervisserij

Aanvoer Japanse oesters neemt fors af, aanvoer platte oesters neemt flink toe
1-4-2016

Tussen 2012 en 2014 is de aanvoer van Japanse oesters fors afgenomen, terwijl de aanvoer van platte oesters juist is toegenomen. In die periode is de aanvoer van Japanse oesters gedaald van bijna 40 miljoen naar 20 miljoen stuks. De aanvoer van platte oesters is tegelijkertijd toegenomen van 1 miljoen naar 5 miljoen stuks.

Aanvoer


Japanse oester (Zeeuwse creuse) 

Sinds 2001 werden van er jaarlijks ongeveer 17-30 miljoen stuks geproduceerd, met name in de Oosterschelde. Sinds 2013 is hierin echter een sterk dalende trend opgetreden. De oorzaak hiervan is de gecombineerde impact van het herpesvirus en de Japanse oesterboorder. Dit heeft ertoe geleid dat de productie gedaald is van 37 miljoen stuks in 2010 tot 20 miljoen in 2015. Naar verwachting zal de productie in 2016 de 10 miljoen stuks benaderen. Voor 2017 is nog geen schatting gemaakt, maar dit aantal zal naar alle waarschijnlijkheid wederom lager zijn dan het jaar daarvoor. De sector heeft i.s.m. het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zeeland een plan opgesteld om de grootschalige oestersterfte in de Oosterschelde te bestrijden.
 
Platte oester 
De platte oester is een oestersoort die van oudsher voorkomt in alle Zeeuwse wateren, maar tegenwoordig vrijwel uitsluitend geconcentreerd is in de Grevelingen. Sinds 2001 worden er jaarlijks ongeveer 1 miljoen platte oesters geproduceerd. Echter, sinds 2013 is er een kentering gekomen in deze trend. Door het wegvallen van concurrentie door Japanse oesters is de hoeveelheid platte oesters flink toegenomen. Men verwacht dat dit aantal in 2014 uitkomt op bijna 5 miljoen stuks. Ook voor 2015 en 2016 wordt een toename voorzien.

Forfaitaire waarde


De prijs die kwekers ontvangen per oester varieert sterk en hangt af van de manier waarop de oesters aan de markt worden aangeboden (bijvoorbeeld bulk of in een mandje). Om toch een idee te geven van de totale aanvoerwaarde wordt de zogenaamde forfaitaire waarde gehanteerd. Dit is de, voorheen door het Productschap Vis, geschatte gemiddelde waarde per stuk. De forfaitaire prijs wordt vastgesteld om als basis te dienen voor bepaling van de aanvoerwaarde (aan-voervolume x prijs).

Japanse oester (Zeeuwse creuse)
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 10 cent per Japanse oester bedroeg de geschatte aanvoerwaarde in 2012 ongeveer 3,7 mln. euro en in 2015 2 miljoen euro. Mogelijk zakt deze tot ongeveer 1 mln. euro in 2016. Omdat Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt zal het lagere aanbod niet direct leiden tot hogere marktprijzen die de verlaagde productie en hogere productiekosten kunnen compenseren.

Platte oester
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 32 cent per platte oester bedroeg de geschatte aanvoerwaarde in 2012 ongeveer 0,4 miljoen euro en in 2015 ruim 1,5 miljoen euro. De verwachting is dat door de toegenomen productie in 2016 de aanvoerwaarde verder zal stijgen.

(Bronnen: Bedrijveninformatienet, Pvis, voorlopige cijfers CBS 2016).


Kies een sector
Contactpersoon
Mike Turenhout
070-3358291
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven