Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders op hoog niveau
27-7-2017

Opengrondstuinders hebben in het tweede kwartaal van 2017 net iets minder vertrouwen gekregen in hun onderneming: de index daalde met minder dan een punt. De index van sector opengrondstuinbouw wordt bepaald door ondernemers uit de vollegrondsgroente-, boom-, fruit- en bloembollenteelt. Het vertrouwen van deze ondernemers ligt al vanaf het eerste kwartaal van 2015 boven het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw.
De Agro Vertrouwensindex in de opengrondtuinbouw is min of meer stabiel gebleven dankzij een stijging van de huidige stemming en een daling van het vertrouwen op de middellange termijn. De huidige situatie op het bedrijf is door ondernemers in het tweede kwartaal veel positiever (5 punten) ingeschat dan in het eerste kwartaal van 2017. De toekomstverwachtingen voor de middellange termijn (2-3 jaar) van ondernemers werden echter negatiever beoordeeld (-7 punten). 

Ondernemers die terugkeken op de afgelopen 12 maanden, beoordeelden de productie positiever in het tweede kwartaal van 2017 dan bij de vorige meting. Op de kosten na, stegen alle indicatoren licht. Al met al nam de betreffende conjunctuurindex toe met 2 punten.

Ondernemers zijn net iets positiever geworden over hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden dan een kwartaal geleden. De conjunctuurindex steeg tot 8 punten. Ondernemers verwachten dat de kosten iets zullen afnemen. De verwachtingen over de productie zijn ook een stuk lager dan een kwartaal geleden. Er zijn zelfs meer ondernemers negatief dan positief over de bijdrage van de productie voor hun onderneming. Wel verwachten ze door de lage productie een hogere opbrengstprijs, zodat omzet en winst naar verwachting toch iets positiever uit kunnen komen.  


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven