Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Lichte daling vertrouwen opengrondstuinders zet door
9-11-2017

Opengrondstuinders hebben in het derde kwartaal van 2017 net iets minder vertrouwen gekregen in hun onderneming: de index daalde met 3 punten. De index van sector opengrondstuinbouw wordt bepaald door ondernemers uit de vollegrondsgroente-, boom-, fruit- en bloembollenteelt. Het vertrouwen van deze ondernemers ligt al vanaf het eerste kwartaal van 2015 boven het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw maar daalt sinds het begin van dit jaar.
De Agro Vertrouwensindex in de opengrondtuinbouw is gedaald door een daling van de huidige stemming en een stabilisatie van het vertrouwen op de middellange termijn. De huidige situatie op het bedrijf is door ondernemers in het derde kwartaal 6 punten lager ingeschat dan in het tweede kwartaal van 2017. De toekomstverwachtingen voor de middellange termijn (2-3 jaar) van ondernemers veranderde nauwelijks (0,4 punten). 

Ondernemers die terugkeken op de afgelopen 12 maanden, beoordeelden alle onderliggende indicatoren minder gunstig dan een kwartaal geleden. Met name de productie werd sterk negatiever ingeschat in het derde kwartaal van 2017 dan bij de vorige meting. Omdat ook de opbrengstprijzen tegenvielen, daalde ook omzet en winst sterk. De totale conjunctuurindex (laatste 12 maanden) daalde met 12 punten. 

Ondernemers zijn ook voor de komende 12 maanden minder positief geworden. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde tot 4 punten. Ondernemers verwachten dat de kosten zullen toenemen. Ook de opbrengstprijs zal naar verwachting een stuk minder positief bijdragen aan de bedrijfsvoering dan in het vorige kwartaal werd verwacht. De verwachtingen over de productie zijn echter een stuk hoger dan een kwartaal geleden.


Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven