Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders gedaald
16-5-2017

Opengrondstuinders hebben in het eerste kwartaal van 2017 minder vertrouwen gekregen in hun onderneming. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 daalde de index met 4 punten. De index van sector opengrondstuinbouw wordt bepaald door ondernemers uit de vollegrondsgroente-, boom-, fruit- en bloembollenteelt.
De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, is door ondernemers in het eerste kwartaal een stuk negatiever (-10 punten) ingeschat dan in het vierde kwartaal van 2016. De toekomstverwachtingen voor de middellange termijn (2-3 jaar) van ondernemers werd wel positiever beoordeeld (+2 punten). Deze beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Ondernemers die de afgelopen 12 maanden in ogenschouw hebben genomen, beoordeelden de kosten een stuk negatiever in het eerste kwartaal van 2017 dan bij de vorige meting. Deze vorige meting vond vlak na het einde van het vierde kwartaal van 2016 plaats. Ook kreeg de productie een negatievere beoordeling van de ondernemers. Over de opbrengstprijs waren opengrondstuinbouwondernemers echter beter te spreken dan een kwartaal geleden. De index steeg 10 punten. De index over de omzet en winst daalden. Al met al bleef de conjunctuurindex, die terugkijkt op de afgelopen 12 maanden, nog net iets boven het nulpunt uitkomen. 

Ondernemers zijn net iets minder positief geworden over hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden dan een kwartaal geleden. De conjunctuurindex daalde met 3 punten tot 7 punten. Ondernemers verwachten namelijk dat de kosten verder zullen stijgen en dus een sterk negatieve invloed zullen hebben op hun bedrijfsvoering. Deze kostenindex daalde dan ook fors. De verwachtingen over de productie zijn ook lager dan een kwartaal geleden. Wel blijven hier, in tegenstelling tot de kosten, meer ondernemers positief dan negatief. Een betere prijsvorming ligt volgens de ondernemers in het verschiet en de verwachtingen zijn dat er ook een hogere omzet kan worden behaald in de komende 12 maanden. De winst zal echter iets lager uitpakken dan de vorige enquête uitwees.  


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven