Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders nagenoeg ongewijzigd
27-7-2017

Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal nauwelijks veranderd: de Agro Vertrouwensindex steeg een half punt ten opzichte van het eerste kwartaal. Hiermee is er een stabilisatie van het vertrouwen, dat vanaf het midden van 2016 een stijgende lijn heeft laten zien.Achter de stabiliteit van het vertrouwen gaan tegengestelde bewegingen schuil tussen de huidige stemming en de toekomstverwachtingen op middellange termijn. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf werd door meer ondernemers als positief ervaren dan bij de vorige meting. Daar staat tegenover dat meer ondernemers de verwachtingen voor de middellange termijn als minder gunstig beoordeelden. 

Steeds meer ondernemers zijn tevreden over de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex die 12 maanden terugkijkt steeg tot 20 punten. Een jaar geleden was de index nog -40 punten. Ondernemers oordeelden vooral positiever over de opbrengstprijs, omzet en de winst. Bij de nieuwe meting waren ondernemers in de melkvee ook iets positiever over de gemaakte kosten.

Hoewel melkveehouders over de middellange termijn minder positief bleken te zijn, zijn ze op korte termijn wel positiever gestemd. De index steeg verder naar 13 punten. Men verwacht over het algemeen geen kostenverlichting, maar wel een hogere opbrengstprijs, opbrengst en winst. 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven