Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders nagenoeg ongewijzigd
9-11-2017

Het vertrouwen van melkveehouders is in het derde kwartaal nauwelijks veranderd: de Agro Vertrouwensindex is met 1 punt gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Hiermee is er een stabilisatie van het vertrouwen in 2017 waarneembaar, dat vanaf het midden van 2016 een stijgende lijn heeft laten zien.


Achter de stabiliteit van het vertrouwen gaan tegengestelde bewegingen schuil tussen de huidige stemming en de toekomstverwachtingen op middellange termijn. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf werd door veel meer ondernemers als positief ervaren dan bij de vorige meting. Daar staat tegenover dat meer ondernemers de verwachtingen voor de middellange termijn als minder gunstig beoordeelden. 

Steeds meer ondernemers zijn tevreden over de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex die 12 maanden terugkijkt steeg tot 30 punten. Een jaar geleden bereikte de index zijn dieptepunt met -43 punten. Ondernemers oordeelden vooral positiever over de opbrengstprijs. Deze prijs nadert het niveau van haar top in het vierde kwartaal van 2013. Ook de index voor omzet en de winst steeg sterk. Bij de meting in het derde kwartaal waren ondernemers met melkvee ook iets positiever over de gemaakte kosten. Over de productie van de afgelopen 12 maanden waren voor het eerst meer ondernemers negatief dan positief. 

Melkveehouders zijn over de middellange termijn minder positief. Dit geldt ook voor de komende 12 maanden. De index daalde tot onder nul; -6 punten. Men verwacht een prijsdaling. Gecombineerd met iets minder productie verwachten ondernemers dat hun omzet en winst de komende 12 maanden zal gaan afnemen.

Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven