Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex voor tweede keer op rij gestegen in 2016
7-3-2017

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het vierde kwartaal van 2016 naar 15 punten gestegen. Dit is de tweede stijging in successie. Elke kwartaal vindt er een meting plaats.

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) werd door ondernemers in de land- en tuinbouw sterk beter beoordeeld dan in het vorige kwartaal. De stemmingsindex steeg hierdoor met 9 punten. Met name in de melkveehouderij, varkenshouderij en opengrondstuinbouw steeg de stemmingsindex, terwijl die bij de pluimveehouderij sterk afnam.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn wel iets minder positief over de toekomstige situatie op het bedrijf voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Deze index daalde met 2 punten. Vooral melkveehouders waren negatiever. Pluimveehouders, akkerbouwers en opengrondstuinbouwbedrijven verwachten betere tijden. De stemmingsindex en de toekomstverwachting bepalen samen het Agro Vertrouwen.

Er zijn in het vierde kwartaal van 2016 nog wel meer ondernemers die negatief oordelen dan positief over de afgelopen 12 maanden. Toch is dit verschil kleiner geworden. De conjunctuurcyclus (terugkijkend) is gestegen van -16 naar -7 punten. Ondernemers waren ten opzichte van een kwartaal geleden positiever over de opbrengtprijzen waardoor ook de index van de omzet en winst hoger werd.

Voor de nabije toekomst zijn ondernemers minder positief dan bij de vorige meting in het derde kwartaal van 2016. De conjunctuurcyclus (vooruitkijkend) daalde. Ondernemers zijn pessimistischer over de kostenontwikkeling voor de komende 12 maanden. Ook verwachten ze lagere opbrengstprijzen en wordt de productie lager ingeschat.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven