Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen ondernemers in land- en tuinbouw behoudt stabiele koers
9-11-2017

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het derde kwartaal van 2017 nauwelijks veranderd. De Agro Vertrouwensindex daalde met nog geen punt. De index daalde over de eerste drie kwartalen slechts met ruim één punt. De index is dus vrijwel stabiel met 18 punten.  

De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting. Beide indexen hielden het Agro Vertrouwen in dit kwartaal nagenoeg in evenwicht.  

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) werd door ondernemers in de land- en tuinbouw beter beoordeeld dan in het tweede kwartaal van 2017. De stemmingsindex nam met bijna twee punten toe. In de melkveehouderij, glastuinbouw en de varkenshouderij steeg de stemmingsindex. Ondernemers in andere sectoren gaven aan dat de huidige situatie in het derde kwartaal van 2017 op het bedrijf wat minder gunstig was dan een kwartaal eerder.

Voor de tweede keer dit jaar kijken meer ondernemers positief dan negatief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex). Maar de index moest wel 3 punten inleveren. De verklarende factoren achter de conjunctuurindex (terugkijkend) geven aan dat ondernemers alleen positiever waren over de kostenontwikkeling het afgelopen kwartaal.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn juist wat minder positief over de toekomstige situatie op het bedrijf voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Deze index daalde met ruim 3 punten. Hier waren de tuinbouwsectoren iets positiever dan een kwartaal geleden. De stijging bleef beperkt tot minder dan één punt. De pluimveehouders verwachten dat het op de middellange termijn weer beter zal gaan dan nu (+12 indexpunten). In andere sectoren daalden de verwachtingen van ondernemers voor hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar. Met name de ondernemers in de varkenshouderij waren negatiever.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers minder positief gestemd dan bij de vorige meting in het tweede kwartaal van 2017. Er zijn inmiddels meer ondernemers die negatief zijn over de komende 12 maanden dan positief. Ondernemers zijn vooral negatiever over de te verwachten opbrengstprijzen voor de komende 12 maanden.

Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven