Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex trekt stijgende lijn door
16-5-2017

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2017 naar bijna 19 punten gestegen. Dit is de derde stijging in successie. Elke kwartaal vindt er een meting plaats.

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) werd door ondernemers in de land- en tuinbouw nagenoeg gelijk beoordeeld als in het vierde kwartaal van 2016. De stemmingsindex nam met bijna 1 punt toe. Met name in de pluimveehouderij en melkveehouderij steeg de stemmingsindex. In mindere mate was dit ook het geval voor de glastuinbouw en de varkenshouderij. Ondernemers op bedrijven met opengrondstuinbouw en akkerbouw gaven aan dat de huidige situatie in het eerste kwartaal van 2017 op het bedrijf wat minder gunstig was dan een kwartaal geleden.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn positiever over de toekomstige situatie op het bedrijf voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Deze index steeg met 5 punten. Vooral melkveehouders waren positiever. Ook in de tuinbouwsectoren waren ondernemers iets optimistischer. Pluimveehouders, akkerbouwers en varkenshouders waren minder positief. De stemmingsindex en de toekomstverwachting bepalen samen het Agro Vertrouwen.

Er zijn in het eerste kwartaal van 2017 evenveel ondernemers die positief terugkijken over de afgelopen 12 maanden als ondernemers die negatief terugkijken. De index is daarom nagenoeg nul. De conjunctuurindex (terugkijkend) steeg van -7 naar het nulpunt. Ondernemers waren ten opzichte van een kwartaal geleden vooral positiever over de opbrengstprijzen en ook de productie werd positiever beoordeeld. Hierdoor steeg ook de omzet-index. Wel gaven ondernemers aan dat de kosten zwaarder op de bedrijfssituatie hebben gedrukt. Deze index ging omlaag. Desondanks steeg de index van de winst.

Voor de nabije toekomst zijn ondernemers ook positiever gestemd dan bij de vorige meting in het vierde kwartaal van 2016. De conjunctuurindex (vooruitkijkend) steeg met 4 punten tot boven nul. Hierdoor zijn er net iets meer ondernemers die positief zijn over de komende 12 maanden dan negatief. Ondernemers blijven echter pessimistisch over de kostenontwikkeling voor de komende 12 maanden. Deze index veranderde nauwelijks en blijft flink onder het nulpunt. Met name waren ondernemers positiever over de te verwachten productie. Ook de opbrengstprijs zal naar verwachting van de ondernemers iets verbeteren.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven