Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen ondernemers in land- en tuinbouw maakt pas op de plaats
27-7-2017

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het tweede kwartaal van 2017 nauwelijks veranderd. Na drie voorafgaande stijgingen maakt het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw een pas op de plaats: de index is vrijwel stabiel op 19 punten.  

De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting. Beide indexen hielden het Agro Vertrouwen in dit kwartaal in evenwicht.  

De huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) werd door ondernemers in de land- en tuinbouw beter beoordeeld dan in het eerste kwartaal van 2017. De stemmingsindex nam met bijna drie punten toe. In de melkveehouderij en de opengrondstuinbouw steeg de stemmingsindex. Ondernemers in andere sectoren gaven aan dat de huidige situatie in het tweede kwartaal van 2017 op het bedrijf wat minder gunstig was dan een kwartaal eerder.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn juist wat minder positief over de toekomstige situatie op het bedrijf voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Deze index daalde met ruim 3 punten. Hier waren alleen akkerbouwers positiever dan een kwartaal geleden. In andere sectoren daalden de verwachtingen van ondernemers voor hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar.

Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2014 kijken meer ondernemers positief dan negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De index steeg met 9 punten. De verklarende factoren achter de conjunctuurindex (terugkijkend) geven aan dat ondernemers vooral positiever waren over de opbrengstprijzen. Omdat de kosten en productie nagenoeg onveranderd bleven, steeg ook de indexen van de omzet en winst.

Voor de nabije toekomst zijn ondernemers iets minder positiever gestemd dan bij de vorige meting in het eerste kwartaal van 2017. Er zijn nog net iets meer ondernemers die positief zijn over de komende 12 maanden dan negatief. Ondernemers zijn net iets pessimistischer over de kostenontwikkeling voor de komende 12 maanden. Deze index kende de grootste negatieve correctie. De correctie bedroeg slechts twee punten, wat aangeeft dat er weinig verandering is opgetreden ten opzichte van een kwartaal eerder. Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven