Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouwondernemers al drie kwartalen goed
7-3-2017

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben ligt in 2016 al drie kwartalen op een hoog niveau. De index steeg in het vierde kwartaal met een punt. Ondernemers uit de glastuinbouw blijven veel vertrouwen houden in hun bedrijf.
De ondernemers beoordelen de huidige situatie op het bedrijf al drie kwartalen zeer positief. De stemmingsindex steeg met ruim 3 punten ten opzichte van de vorige meting over het derde kwartaal van 2016. De verwachtingen van ondernemers van hun bedrijfssituatie op de middellange termijn nam wel iets af. De indexen van de huidige stemming en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Als ondernemers 12 maanden terugkijken dan zijn ze bij de meting over het vierde kwartaal van 2016 vooral positief over de behaalde omzet en winst. Meer ondernemers waren ook positiever over de opbrengstprijzen, terwijl ze de productie iets minder gunstig beoordeelden dan bij de vorige meting, die vlak na het derde kwartaal werd afgenomen. Net iets meer ondernemers waren negatief over de invloed die de kosten hebben gehad op hun onderneming de laatste 12 maanden. Desondanks zijn ondernemers in de glastuinbouw vergeleken met andere ondernemers best positief over invloed van die kosten op de bedrijfsvoering  de afgelopen 12 maanden.

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn ondernemers voorzichtiger. Ze verwachten dat de kosten zullen gaan stijgen. De kostenindex daalde ten opzichte van de vorige meting. Ondernemers zijn ook iets minder positief over de verwachte productie terwijl er meer ondernemers zijn die de opbrengstprijzen hoger inschatten. Verder verwachten ze een hogere omzet, bij een lagere winst. Al met al gaat hiermee de samenvattende index die een jaar vooruitkijkt licht omhoog tot ruim 8 punten.        


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven