Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouwondernemers stabiel
9-11-2017

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het derde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven aan het vorige kwartaal: de Agro Vertrouwensindex steeg 1 punt. Zowel de huidige stemmingsindex als de index van de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar is licht toegenomen.
Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu te stabiliseren. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, bleef min of meer stabiel. Er zijn nog altijd meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige situatie op het bedrijf. De index blijft hierdoor positief en is, historisch gezien, nog altijd vrij hoog. 

De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde voor de tweede keer op rij. Meer ondernemers zijn negatief over de laatste 12 maanden dan positief. De index staat na het derde kwartaal op -7 punten. De opbrengstprijzen, productie en hiermee omzet en winst werden sterk negatiever beoordeeld. De ondernemers oordeelden echter positiever over de kostenontwikkeling. De index bleef echter ook hier negatief.  

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting) is nagenoeg onveranderd gebleven. Na vier metingen waarbij de index rond de 20 punten schommelde, daalde de index in het tweede kwartaal van 2017 met een kleine zeven punten. Nu stijgt de index met 1 punt naar 14 punten.

Voor de komende 12 maanden zijn de ondernemers voorzichtig. Er zijn bijna evenveel ondernemers met negatieve verwachtingen als ondernemers met positieve verwachtingen. Alle onderliggende indicatoren zijn door de ondernemers nagenoeg gelijk beoordeeld als in het tweede kwartaal. De betreffende index blijft daarom, ook na het derde kwartaal, maar net boven het nulpunt uitkomen.

Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven