Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers licht gedaald
16-5-2017

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2017 licht afgenomen. De index, die elk kwartaal wordt gemeten, daalde met 4,5 punt tot 13 punten. Elk jaar lijkt deze dip in het vertrouwen terug te komen bij akkerbouwers. Vorig jaar in het eerste kwartaal was de daling echter groter dan nu.  
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.  De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw, over het eerste kwartaal, iets minder positief beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting. Op de middellange termijn waren er in het eerste kwartaal van 2017 nog maar net meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfssituatie. De index daalde tot net boven het nulpunt.  

Er zijn nog altijd meer akkerbouwers die negatief terugkijken op de afgelopen 12 maanden dan ondernemers die positief zijn over de laatste 12 maanden. In de laatste meting vlak na het eerste kwartaal van 2017 is deze groep verder toegenomen. De index daalde met 7 punten. Nagenoeg alle onderliggende verklarende indicatoren werden negatiever beoordeeld dan vlak na de jaarwisseling. Hoewel er nog altijd meer ondernemers negatief waren over de productie de afgelopen 12 maanden is deze groep wel kleiner geworden. De index steeg 4 punten. 

Meer ondernemers in de akkerbouw hebben er vertrouwen in dat hun bedrijfsvoering zal verbeteren. Inmiddels is de conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat vooruitkijken, nagenoeg nul. Een verbetering van ruim 4 punten. Dit betekent dat evenveel ondernemers positief dan wel negatief zijn over hun bedrijfsvoering voor de komende 12 maanden. Alle onderliggende factoren lieten een stijging van de index noteren. Over de te verwachten productie zijn de meeste ondernemers positief. Ook zijn meer ondernemers positief dan negatief over de omzet. Over de opbrengstprijzen, omzet en winst zijn, ondanks de stijging van de index, nog altijd meer ondernemers negatief dan positief. Vooral veel ondernemers zijn negatief over invloed van de kosten op de te verwachten bedrijfsvoering van de komende 12 maanden.          


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven