Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers sterk gegroeid
7-3-2017

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het vierde kwartaal van 2016 gegroeid. Meer ondernemers zijn positief over hun bedrijfsvoering. De index, die elk kwartaal wordt gemeten, steeg met 9 punten tot 17,5. Ook een jaar eerder, in hetzelfde kwartaal, waren ondernemers positief. Toen was de index ruim 20 punten.     
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.  De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw, over het vierde kwartaal, positiever beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting. Op de middellange termijn waren er in het derde kwartaal nog meer ondernemers negatief dan positief over hun bedrijfssituatie. In het vierde kwartaal waren de rollen omgedraaid. De index steeg naar 6 punten.  

Hoewel nog steeds meer akkerbouwers negatief zijn over de afgelopen 12 maanden dan positief, is deze index wel minder negatief geworden. Uit de meting vlak na het vierde kwartaal kwam een score van -10. Dit is 17 punten hoger dan bleek uit de enquête in het derde kwartaal. Met name kijken ondernemers positiever terug op de opbrengstprijs en zijn ze positiever over de invloed van de kosten op de bedrijfsvoering. Hierdoor waren ondernemers ook een stuk positiever over de winst.

Vooruitkijkend hebben ondernemers in de akkerbouw er geen vertrouwen in dat hun bedrijfskosten in de komende 12 maanden zullen gaan dalen. Deze index is blijvend laag. Wel zijn ondernemers positief over de te verwachten productie. De opbrengstprijs blijft naar verwachting echter laag, waardoor de index voor de omzet en winst lager is.  Al met al zijn meer akkerbouwers negatief over de komende 12 maanden dan positief. De eerst groep is zelf een klein beetje groter geworden in het vierde kwartaal van 2016.         


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven