Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwensindex akkerbouwers 4 punten omlaag
9-11-2017

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2017 afgenomen: de Agro Vertrouwensindex daalde met vier punten tot in totaal elf punten. Daarmee hebben ondernemers in deze sector momenteel het minste vertrouwen in hun onderneming van alle agrarische sectoren. Zowel de stemming op de bedrijven en de toekomstverwachting van de akkerbouwers werd minder gunstig ingeschat. 
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw minder positief beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting. Deze index daalde met 4 punten. Ook in het eerste en het tweede kwartaal daalde de index al enkele punten. Op de middellange termijn zijn er in het derde kwartaal van 2017 net iets meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. Wel waren meer ondernemers negatief gestemd dan bij de vorige meting. De index daalde tot 2 punten; dit is net boven het nulpunt.  

Akkerbouwers kijken ook met toenemende zorg terug op de afgelopen 12 maanden. In de meting over het derde kwartaal is de index ruim 11 punten gedaald. Alle verklarende factoren werden negatiever beoordeeld dan een kwartaal geleden, de productie uitgezonderd.  

Net als de verwachtingen over de bedrijfsvoering over 2 à 3 jaar, hebben ondernemers ook minder hoge verwachtingen van de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden): de betreffende index zakte verder weg naar -13 punten. Meer ondernemers zijn negatief dan positief. Alle onderliggende factoren lieten een daling zien, de opbrengstprijs uitgezonderd, ook al blijven ook hier meer ondernemers negatief dan positief.

Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven