Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Biologische landbouw - Land- en tuinbouw

Aantal biologische bedrijven groeit
4-10-2016

Het aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven is in 2015 met 25 gestegen tot 1.508. Deze toename heeft zich versterkt doorgezet in de eerste zes maanden van 2016, plus 35 bedrijven. Dit cijfer is - net als in de gangbare landbouw - de resultante van bedrijven die stoppen, splitsen, samenvoegen en starten.

Het gecertificeerde biologisch areaal, dat in 2015 56.729 ha bedroeg, komt overeen met 3,1% van het totaal areaal cultuurgrond (tegen 2,7% in 2010). In de eerste zes maanden van 2016 groeide het areaal biologisch met 575 ha. Ook het aantal bedrijven in omschakeling en het areaal in omschakeling namen in 2016 verder toe.Het aantal gecertificeerde biologische bedrijven schommelt vanaf 2010 rond de 1.500. Als gevolg van schaalvergroting is het gecertificeerde areaal toegenomen van 51.200 in 2010 tot 57.300 halverwege 2016, een groei van 6.100 ha (+12%).
Flevoland is met ruim 10% van het totaal areaal cultuurgrond de provincie met het grootste biologische areaal. Noord-Holland en Drenthe volgen met respectievelijk bijna 5% en 4%. De provincie Zeeland sluit de rij met 1,5% (Skal Biocontrole, 2016). Het biologisch areaal grond bestaat grotendeels uit grasland en voedergewassen en daarnaast voornamelijk uit AGF-producten (aardappelen, groente en fruit). Zie voor meer informatie over aandeel van gewassen per provincie agrimatie.nl/biologische teelt.

Het ministerie van EZ ziet de omschakeling van gangbaar naar biologisch als één van de sporen waarmee de Nederlandse landbouwsector kan verduurzamen en concurrerender kan worden. Daarom wordt per 1 januari 2017 een borgstelling voor financiering van het werkkapitaal geïntroduceerd om zo de drempel voor de omschakeling voor agrarisch ondernemers te verlagen. Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie reeds worden toegepast, maar kunnen de producten nog niet als biologisch worden verkocht. Deze periode kan tot 3 jaar duren, afhankelijk van de soort productie. Dit betekent dat het omschakelende bedrijf in die periode extra kosten heeft. De borgstelling voor het werkkapitaal maakt financiering daarvan door de banken mogelijk (EZ, 2016).Uit cijfers van Bionext blijkt dat de Nederlandse consumentenbestedingen aan biologische producten nog steeds stijgt (zie thema Consumptie – Uitgaven voeding – Duurzaam en biologisch). De cijfers voor het lopende jaar 2016 laten zien dat de animo om biologisch te gaan produceren verder toeneemt. Het areaal dat in omschakeling is, is enerzijds van nieuwe bedrijven, maar ook van bestaande gecertificeerde bedrijven die nieuwe grond laten omschakelen.

Steeds meer melkveehouders tonen interesse in een biologische bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2016 hebben al 60 melkveehouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling. Dit is meer dan in heel 2015; toen zijn 49 melkveehouders met het omschakelproces naar biologische melkveehouderij begonnen. De omschakeling zal voor een belangrijk deel zijn ingegeven door het verschil in melkprijs tussen gangbaar en biologisch dat inmiddels is opgelopen tot 20 cent per kg melk. Zuivelondernemingen zien zich vanwege de grote toeloop zelfs genoodzaakt te werken met wachtlijsten. Het aantal aanmeldingen van omschakelaars en de daarmee samenhangende productie overtreft momenteel de vraag naar biologische zuivel, ook al groeit deze vraag nog steeds (Veldman, 2016).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Skal Biocontrole
 • EZ (Ministerie van Economische Zaken) (2016). Ondersteuning omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. Brief van staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 2 juni 2016 (Kenmerk: DGAN-PAV / 16073169)
 • Veldman, Jan Willem (2016). ‘ Zuivel zet rem op biomelk’ . In: Boerderij (boerderij.nl) d.d. 6 juli 2016


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven