Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Vaartuigen en aanvoer - visserij

Visserijvloot stabiel, grote zeevisserij krimpt
1-4-2016

Het aantal actieve visserijvaartuigen is tussen 2012 en 2015 met 3% licht gedaald tot 608 vaartuigen. Vooral in de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen aanzienlijk afgenomen: van 14 naar 8.

Vaartuigen

De omvang van alle andere onderdelen van de Nederlandse vloot bleef nagenoeg onveranderd. In de kottervisserij waren gemiddeld tussen 275 en 280 kotters actief in de afgelopen jaren (peildatum vloot 31 december). Voor 2016 wordt verwacht dat het aantal actieve kotters weer zal toenemen, ondanks de introductie van de gefaseerde aanlandplicht in 2016. Goede resultaten van de afgelopen jaren zijn een belangrijke oorzaak voor de toename. Van jaar tot jaar neemt het segment grote kotters gemiddeld af in omvang, terwijl de actieve vloot tot 300 pk langzaam toeneemt. Tussen 2014 en 2015 echter is het aantal grote kotters nagenoeg gelijk gebleven.

Aanvoer vis

In bovenstaande figuur is de totale aanvoer van vis, schelp en schaaldieren weergegeven, verkregen uit VIRIS (aanvoergewicht). Het aandeel pelagische vis is in de afgelopen jaren fors afgenomen, van 78% van het totaal in 2010 tot 72% van het totaal in 2015.


De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij is tussen 2010 en 2015 afgenomen, van 306 mln. kg naar 243 mln. kg in 2015. De belangrijkste pelagische vissoorten die in 2015 aangevoerd zijn: haring, blauwe wijting, horsmakreel en makreel. De aanvoer van de kottersector schommelt de laatste jaren rond de 80 mln. kg. De belangrijkste demersale vissoorten die in 2015 aangevoerd zijn, zijn schol, tong, tarbot, griet, garnalen en langoestines.


Kies een sector
Contactpersoon
Mike Turenhout
070-3358291
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven