Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Nitraat - Melkveehouderij

Dalende nitraatconcentratie op melkveebedrijven
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het Basismeetnet is de afgelopen jaren zichtbaar gedaald. Tussen de te onderscheiden regio’s zijn er echter wel verschillen.

In de Klei- en Veenregio’s liggen de gemiddelden dicht bij elkaar rond 10 mg/l. Na een lange daling van de gemiddelde nitraatconcentratie in de Zandregio blijft de waarde sinds 2011 onder de EU-nitraatnorm van 50 mg/l. De melkveebedrijven in de Lössregio van Zuid-Limburg voldoen nog niet duurzaam aan deze norm. De laatste jaren zijn de concentraties redelijk stabiel geworden. De melkveebedrijven doen het ten opzichte van de andere bedrijfstakken gemiddeld goed: hier worden meestal de laagste concentraties gevonden, dit geldt voor elke regio.


Het LMM gebruikt een methode voor het bepalen van een gestandaardiseerde nitraatconcentratie, om invloed van weerseffecten en steekproefsamenstelling op de nitraatconcentratie tussen jaren gelijk te trekken. De methode is beschreven op de RIVM-website . Als de methode wordt toegepast, krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat momenteel alleen voor de Zand- en Kleiregio.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt beschreven op www.rivm.nl/lmm. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven