Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Nitraat - Akkerbouw

Grote verschillen in nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven
De gemiddelde nitraatconcentratie per grondsoortregio van het bedrijfstype akkerbouw in het Basismeetnet waren rond de aanvang van de metingen in 1992 qua hoogte van de gemeten concentraties in het uitspoelingswater vergelijkbaar met de waarden van melkveebedrijven. Na een aanvankelijke afname, is het gemiddelde in de Zandregio weer toegenomen tot een niveau van ongeveer 75 mg/l, ongeveer een halvering sinds het begin van de metingen. In de Lössregio treffen we de hoogste gemiddelden aan. Sinds 2008 vind er een lichte daling plaats, die in 2014 verder lijkt door te zetten tot 94 mg/l. Alleen in de Kleiregio zijn de concentraties sinds 2008 onder de EU-nitraatnorm (50 mg/l) gedaald naar circa 30 mg/l.


De gemiddelde nitraatconcentratie in uitspoelingswater onder akkerbouwbedrijven ligt voor de regio’s Zand en Löss boven deze norm. In de Zandregio bedraagt het gemiddelde de laatste jaren 75 à 80 mg/l, in de Lössregio ligt het gemiddelde rond de 100 mg/l.

Voor de Veenregio zijn geen metingen voor het bedrijfstype akkerbouw. In de steekproef voor het Basismeetnet van het LMM komen in deze regio alleen melkveebedrijven voor.

Het LMM gebruikt een methode voor het standaardiseren van de meetgegevens, om invloed van weerseffecten en steekproefsamenstelling tussen jaren gelijk te trekken. De methode is beschreven op de RIVM-website. Als de methode wordt toegepast, krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat momenteel alleen voor de Zand- en Kleiregio.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt beschreven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven