Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Stikstofbodemoverschot in de Veenregio hoog door mineralisatie

De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto-)mineralisatie zo’n 100 kg per ha. Vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio van alle regio's het hoogst.In 2014 hadden melkveehouders in de Lössregio een bodemoverschot van gemiddeld 104 kg stikstof per ha. Hun collega’s in de Zandregio hadden een stikstofbodemoverschot van 126 kg per ha en in de Kleiregio van 146 kg per ha. In vergelijking met andere jaren in de periode 1991-2014 is het bodemoverschot laag. In de Veenregio is het gemiddelde bodemoverschot in de gehele periode nooit lager geweest dan 205 kg stikstof per ha. De spreiding in het stikstofbodemoverschot geeft een minimaal (10 procentwaarde*) overschot van 100 kg per ha voor de Veenregio. In de andere regio’s is dit veel lager.
 

Emissie dalend in de Zandregio
De afvoer van stikstof door weide-, stal en opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2014 ongeveer 50 kg per ha op melkveebedrijven in de Klei-, Veen- en Lössregio. In de Zandregio is dit 45 kg stikstof per ha. De afname in de periode 2002-2014 in de Zandregio is te danken aan de afname van de emissie uit de stal en mestopslag. In de andere grondsoortregio’s is deze trend niet zichtbaar. De emissie is 16% van de totale afvoer van stikstof van melkveebedrijven in de Veenregio. In de Zandregio is het aandeel van de emissie in de totale afvoer kleiner, namelijk 12%. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van dierlijke producten en organische mest.
 
Dalende aanvoer door stikstofdepositie
Naast aanvoerposten op de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt op de bodem rekening gehouden de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto-)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. Door de afname van de emissie van ammoniak neemt de stikstofaanvoer door depositie ook af. In de periode 2002-2014 is deze afname ongeveer 8 kg stikstofaanvoer per ha. Een constante aanvoer van ongeveer 7 kg stikstof per ha is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto-)mineralisatie van organische bodems gemiddeld zo’n 100 kg per ha. In de andere grondsoortregio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.


* De 10% bedrijven in de Veenregio met het laagste overschot realiseerden in 2014 een overschot dat lager was dan 100 kg stikstof per hectare.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven