Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Afname stikstofbedrijfsoverschotten in Löss- en Zandregio

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid in de Kleiregio is gericht, is het gemiddelde stikstofoverschot op bedrijfsniveau in 2014 uitgekomen op 95 kg stikstof per ha. Dit niveau komt overeen met het langjarig gemiddelde (2002-2014) stikstofbedrijfsoverschot in de Kleiregio. In de Zand- en Lössregio lagen de gemiddelde stikstofbedrijfsoverschotten de laatste 4 jaar duidelijk onder het langjarig gemiddelde. In de Lössregio werd in 2014 het laagste gemiddelde bedrijfsoverschot gerealiseerd van 39 kg N per hectare. Dit is 50% lager dan het gemiddelde in de periode 2006-2014. Reden van de ontwikkelingen in stikstofbedrijfsoverschot is de gestegen stikstofafvoer van het bedrijf bij een dalende of gering stijgende aanvoer. De gemiddeldes en variatie tussen bedrijven zijn bij de akkerbouwbedrijven waar het LMM op gericht is minder groot dan bij melkveebedrijven. Een beperkt deel van de bedrijven realiseert een negatief bedrijfsoverschot terwijl andere bedrijven boven de 150 kg stikstofoverschot per ha uitkomen.
 

Aanvoer van stikstof in de Kleiregio stijgt
Het grootste deel van de stikstofaanvoer van akkerbouwbedrijven bestaat uit aankopen van kunstmest en dierlijke mest. Aanvoer van stikstof op akkerbouwbedrijven via dieren, plantaardige producten en overige aanvoer is van gering belang. In de Kleiregio was de aanvoer in 2014 met gemiddeld 242 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Akkerbouwers in de Lössregio voerden in datzelfde jaar gemiddeld 200 kg stikstof per ha aan. De gemiddelde stikstofaanvoer in de Zandregio neemt de laatste jaren weer iets toe en was in 2014 222 kg per ha.

Toenemende afvoer van stikstof 
Op akkerbouwbedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via plantaardige producten toe. Voornaamste reden zijn de gestegen gewasopbrengsten en ontwikkelingen in het bouwplan. De afvoer van stikstof via andere afvoerposten zoals dierlijke producten is van gering belang. In 2014 bedroeg de totale afvoer in Zandregio 144 kg stikstof per ha. Collega akkerbouwers in de Lössregio behaalden een afvoer van 161 kg stikstof, in de Kleiregio 147 kg stikstof per ha.

De akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben gemiddeld het hoogste stikstofbedrijfsoverschot. In deze regio is de aanvoer van stikstof het grootst en de afvoer van gemiddeld niveau. In de Lössregio geldt het omgekeerde: het stikstofbedrijfsoverschot is het laagst dankzij een relatief lage aanvoer van stikstof en hoge afvoer. De akkerbouwbedrijven in de Zandregio zitten er tussenin. In vergelijking met de beide andere regio’s hebben de akkerbouwbedrijven in de Zandregio zowel een gemiddelde aan- als afvoer en ook een gemiddeld stikstofbedrijfsoverschot.

In de Kleiregio is in 2007 een dip in de stikstofafvoer te zien. De oorzaak hiervan was de zeer wisselende weersomstandigheden in 2007. April was warm en droog, mei juist weer nat en koud en de zomer zeer wisselvallig, perioden met warm weer werden afgewisseld met plensbuien en koudere perioden. Dit weerbeeld had lagere gewasopbrengsten tot gevolg en daarmee een lagere afvoer van stikstof met het gewas.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven