Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Melkveehouderij

Afname gebruik van fosfaat meststoffen 1991-2014

Meer dan 90% van de fosfaatbemesting op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken ze ook een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest en uit overige organische meststoffen. Zowel de fosfaatbemesting met dierlijke mest als met kunstmest nemen af in de periode 1991-2014.Zandregio: 20% afname fosfaat met dierlijke mest
In 2014 werd door melkveehouders in de Zandregio gemiddeld 78 kg fosfaat met dierlijke mest en 3 kg fosfaat met kunstmest toegediend. Hun collega’s in de Kleiregio dienden iets meer toe: 82 kg fosfaat met dierlijke mest en 2 kg fosfaat met kunstmest. In 1991 werd op melkveebedrijven in de Zandregio in totaal 150 kg fosfaat per ha toegediend. Door de jaren heen is het fosfaatgebruik afgenomen met 44 kg fosfaat uit dierlijke mest en 24 kg fosfaat uit kunstmest in de Zandregio. De fosfaatbemesting per ha in de Klei- en Veenregio is ook afgenomen hetzij minder dan in de Zandregio.

 
Gebruik van kunstmestfosfaat minimaal
In de periode 1991-2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel (2006) is de afname goed zichtbaar. Het stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel. Sinds 2014 is fosfaatkunstmestgebruik op bedrijven met derogatie niet meer toegestaan. Deze maatregel zal het gebruik op melkveebedrijven verder verminderen.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven