Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Akkerbouw

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen 1991-2014

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht is het fosfaatgebruik in de periode 1991-2014 gemiddeld met zo’n 20% afgenomen. Op de bedrijven in de Kleiregio nam het gebruik van fosfaatkunstmest met 70% af. In de Zandregio verminderde het fosfaatgebruik via kunstmest zelfs met 90%. Bij dierlijke mest zijn de fosfaatgebruiken de laatste jaren, door aanscherpingen in het beleid, ook weer aan het dalen. Bij de overige organische meststoffen zijn er in 2013 en 2014 stijgende gebruiken.      Kleiregio: 37 kg fosfaat per ha met dierlijke mest in 2014
In 2014 werd door akkerbouwers in de Kleiregio gemiddeld 37 kg fosfaat per ha met dierlijke mest en 15 kg fosfaat per ha met kunstmest toegediend. Hun collega’s in de Zandregio dienden meer dierlijke mest toe: 47 kg fosfaat per ha met dierlijke mest. In de Lössregio was dit zelfs 54 kg fosfaat per ha uit dierlijke mest. Sinds de jaren negentig is het totaal fosfaatgebruik in de Kleiregio met zo’n 35 kg fosfaat per ha afgenomen. In de Zandregio bedraagt de afname zo’n 25 kg fosfaat per ha. De fosfaatbemesting per ha in de Lössregio is ook afgenomen vanaf 2006, maar minder dan in de andere regio’s. Een deel van de fosfaatbemesting met kunstmest en dierlijke mest is vervangen door overige organische meststoffen. 
 
 

Gebruik van kunstmestfosfaat neemt af
In de periode 1991-2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel (2006) is de afname goed zichtbaar. Het stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel waarbij fosfaatkunstmest niet werd meegeteld. Het fosfaatkunstmestgebruik in de Löss- en Zandregio bedraagt nog enkele kilogrammen per ha. Akkerbouwers in de Kleiregio gebruikten in 2014 15 kg fosfaat per ha uit kunstmest. De variatie in het gebruik van kunstmestfosfaat per ha neemt af, een deel van de akkerbouwers gebruikt in het geheel geen kunstmestfosfaat meer.

Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven